Üniversite Hazırlık TYT Türkçe Test 5 (20 Soru – Süreli)

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Yanlış işaretlediğiniz konu ünitelerini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözler anlamca en yakındır?

#2 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

#3 I. Kitabınızdaki hız – zaman grafiklerini inceleyin. (Terim anlam) II. Mutfakta yemek yaparken kendi kendine şarkılar mırıldanır. ( Yansıma sözcük) III.Aksaklığın neyden kaynaklandığını az çok tahmin edebiliyorum. (Ad aktarması) IV.Askerlerimiz hilal yere düşmesin diye canlarını verdi. ( İkileme) V.Kadın, birçok toplumda aileyi bir arada tutma işini üstlenir. (Genel anlamlı sözcük) – Yukarıda numaralanmış açıklamalarla birlikte verilen kavramlardan hangilerinin yeri değiştirilirse yanlışlık giderilmiş olur?

#4 Gerçek hayatın izlerini de yapıtlarına taşıyan yazar roman kahramanlarını gerçeklikten seçer. Bu cümlede anlatılmak istenene en yakın yargı aşağıdakilerden hangisidir?

#5 “(I) Üniversite düzeyinde Türk edebiyatı öğretiminde geleneksel yaklaşımların aşırı egemen olduğu kanısındayım. (II) Üniversitelerimizin çoğunda Türk dili ve edebiyatı bölümleri yeterince tahlil, yorum, tartışma ve eleştiri üzerinde durmuyor. (III) Divan edebiyatı çalışmalarında transliterasyon tarzında tezler tercih ediliyor. (IV) Birçok edebiyat bölümlerinde 1950’den sonraki edebiyat yok sayılıyor, yaşayan edebiyatçılar göz ardı ediliyor. (V) Hazırladığımız yeni çalışmalarla bu boşlukları doldurmaya çaba gösteriyoruz.” – Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur?

#6 Güçlü bir kişilik, yolunuzdaki en büyük ışığınızdır. Emin olun hayattaki doyumunuzda ve başarılarınızda kişiliğiniz, zekanızdan daha önemli bir yer tutar. Şöyle bir süzgeçten geçirin, etrafınızda öyle pek de parlak bir zekası olmayan güvenilir insanların çok zeki ama güvenilmez onlarca adamdan daha iyi noktalarda olduklarını göreceksiniz. Çünkü onlar inançlarını, düşüncelerini ve dostlarını bir anda satmazlar. Etrafa yaydığınız güven, sizi kötülüklerden koruyan bir büyü gibi etrafınızı sarar. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

#7 Son yıllarda internet kullanımı bir gereklilikten çok bir alışkanlık haline geldi. Ne kadar doğru bu tutum, tartışılır. İnternet özellikle temel eğitim çağında olan 8-9 yaşındaki çocuklarca fevkalade yanlış kullanılıyor. Özellikle alışkanlığın bağımlılık haline gelmesi, çocuğun sosyal yaşamdan kopmasıyla, gerçek yaşamda arkadaş bulamamasıyla sonuçlanıyor. Anne – baba çocuğa internet kullanımında rehberlik etmeli. Çocuk hangi sitede geziniyor, kimlerle arkadaşlık ediyor, mutlaka bilmeli. Sanal ortamda kurulan arkadaşlıklar çocuğu gerçek yaşamdan uzaklaştırıyor. Ayrıca internet kullanımı muhakkak belli bir zaman dilimiyle sınırlandırılmalı. Aksi takdirde internet kullanımının zararı, yararını iyice aşar. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangileri kullanılmıştır?

#8 Kimi sanat eleştirmenleri yazarlarla çok uğraşır; sanat eleştirisi yapacakları yerde, kişiliklere saldırırlar. Oysa, eserler beni, onları yazanların kişiliklerinden çok ilgilendirir. Bu nedenle, eserlerimin, sanki bir şişe içinde bulunmuş imzasız yazılar gibi okunmasını isterdim. Yazarları hakkında hiçbir şey bilinmeyen eserler pek hoşuma gider: Homeros’un destanları, Shakespeare’nin dramları… Bu parçada yazarın yakındığı durum aşağıdakilerden hangisidir?

#9 Bu kitapta yer alan öyküler, Anadolu’dan göç etmek zorunda kalmış yapı ustalarının dünyasıdır. Bu ustalar, Osmanlı’nın son döneminde yaşamış son taş ustalarıdır. Kısaca son iki yüzyıla ait bilgiler verilmiştir. Bir sözlü tarih belgesi olan bu ustaların adları Diyarbakır Yeni Cami’de taşa kazılıdır. Hiç ayrı çalışmamış, işleri hep birlikte yapmışlardır. İmzaları da birdir: Hacı Ustalar. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılabilir?

#10 Kimi zaman şiir üzerine yoğunlaşıyorum. Arkasından bir roman yazıyorum. Şimdi ise hikaye ve deneme yazıyorum. Şunu da biliyorum ki arkasından bir şiir zamanı gelecek. Çünkü ruhumda yeni bir şiirin oluştuğunu fark ediyorum. Yukarıdaki paragraf aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir cevap olabilir?

#11 Aşağıdakilerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?

#12 “(I) Ölüm insanın yok oluşunu ifade eder. (II) İnsanın yok oluşunu ifade eden ölüm, psikolojik olarak kişiyi bilinçli ya da bilinçsiz yollardan etkiler. (III) Kişilerin tavrını mensup oldukları dini inançlar, yaşadıkları kültür ve zaman, ideolojik değişik etkiler ve ölüm düşüncesi belirlemektedir. (IV) Ölüm psikolojik olarak insana ikili bir düşünce sistemi oluşturur. (V) Çünkü insan öleceğini bilir ve bundan kaçamaz.” – Bu parça ikiye bölünmek istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?

#13 “Organ nakilleri için gerekli olan organların yaşayan insanlardan temin edilmesi her zaman mümkün olmuyor. Canlı insanlardan temin edilemeyen organlar için en önemli kaynak, beyin ölümü gerçekleşmiş olan insanlar, yani kadavralar. Beyin ölümü, geri dönüşü olmayan bir koma durumu olarak kabul ediliyor. Kalp atışları, kan dolaşımı, solunum gibi yaşamsal işlevler beyindeki merkezler tarafından kontrol ediliyor. Beyne giden kan akışı durduğunda beyin hücreleri ölüyor ve vücuda gereken sinyalleri gönderemiyor. Beyinden gerekli komutlar verilmediği zaman bu organlar bir süre için bağımsız olarak çalışsa da kısa bir süre sonra işlevlerini yitiriyorlar. Bu süre içerisinde kalp atıyor, böbrekler çalışıyor ancak saatler veya günler içerisinde bu organlar duruyor ve kalp ölümü meydana geliyor.” – Bu paragraf aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir yanıt olabilir?

#14 “Benim de gerek köy yaşamımda gerekse büyük kentteki yaşamımda büyük ağaçlarım oldu. Kimi zaman meydandaki yabani kestaneye kaptırdım gönlümü kimi zaman oturduğum evin penceresinde gördüğüm kayısı ağacına aşık oldum. Öyle güzel bir ağaç ki insan bakmaya doyamıyor. İmkanım olsaydı, evimin etrafını çepeçevre bu ağaçla sarmak isterdim. Yalnız kent yaşamında bu ne kadar mümkün olabilir ki?” – Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisi yoktur?

#15 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

#16 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’-a, (-e)’’ eki farklı görevde kullanılmıştır?

#17 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan fiilimsinin türü diğerlerinden farklıdır?

#18 Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi çatı bakımından diğerlerinden farklıdır?

#19 Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir