Üniversite Hazırlık TYT Türkçe Test 9 (20 Soru – Süreli)

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Yanlış işaretlediğiniz konu ünitelerini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 Aşağıdaki tanım – cümle eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

#2 Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?

#3 Aşağıdaki cümlelerden hangisi mecaz anlam içeren bir cümle değildir?

#4 “Ahmet, sana defalarca geç kalmamanı söylemedim mi?” – Yukarıda verilen cümlede aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?

#5 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne vardır?

#6 “Günlük hayatımızın sıradan rutini içerisinde birtakım şeyler bizi daha fazla etkiliyor. Bu bir an olabilir, bir olay, bir gazete haberi, bir karşılaşma, bir bakış, duyulan bir söz, sevdiğiniz ya da sevmediğiniz bir insanla aranızda geçen diyalog… Hayatın sonsuz kombinasyonu içerisinde daha pek çok şey sayabiliriz tabi. İçimde böylesine karşılık bulmuş, dikkatimi çekmiş bir şeyi zihnim otomatik olarak kaydediyor. Ve bu fikir benimle beraber yaşamaya başlıyor artık. Rahatlayabilmek için de benim onu bir şekilde bir şeye dönüştürmem, ondan kurtulmam gerekiyor. Dolayısıyla oluşturduğum öykülerin çatısını da beni böylesine etkilemiş anların üstüne inşa ediyorum. Öykümdeki olay örgüsü, dil yapısı, karakterlerin sosyal ve sınıfsal durumu dahi o ana hizmet ediyor, onu daha güçlü kılmaya çalışıyor.” – Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir?

#7 Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü daralması görülür?

#8 “Asıl adı Feruze Çerçi olan sanatçı «Füruzan Yerdelen» «Füruzan Selçuk» takma adlarını kullanmıştır. Ayrıntıları iyi kullanıp sağlam bir yapıyla oluşturduğu hikayelerinde canlı ve samimi bir dil kullanmıştır. Eserlerinde İstanbul’un kenar semtlerinde yaşayan fakir ve onurlu insanları, yoksulluk ve çaresizlikten kötü yollara sürüklenen kadınları, aile içi ilişkileri, kuşak çatışmalarını, çöküş sürecindeki burjuva aileleri, yurt özlemi çeken göçmenleri, itilmiş çocukların dramını sevecen bir bakış açısıyla anlatmıştır. Hikayelerinde hatıralar ve çağrışımlardan sıkça yararlanmıştır.” – Yukarıda verilen metne göre Füruzan hakkında aşağıdakilerden hangisi söylemek mümkündür?

#9 “1) Emine Işınsu, Halide Nusret Zorlutuna’nın kızıdır. (2) Şiirle başladığı edebiyat hayatına romanla devam etmiştir. (3) Yaşam tarzı ile yazdıkları arasında paralellik olduğu için romanları gerçekçidir. (4) Milliyetçi ve mistik bir havayla yazdığı tezli romanlarla dikkat çekmiştir. (5) Osmanlı Devleti’nin yıkılışından sonra Anadolu’nun dışında kalan Türkleri ve 70li-80li yıllardaki siyasi olayları romanlarına konu etmiştir.” – Yukarıda verilen parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

#10 “Taşla sopa kemik kırsa da, sözcükler yürek kırar.” – Bu cümleye anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

#11 “Yaşlandığımız için vazgeçmeyiz oyun oynamaktan, oyun oynamaktan vazgeçtiğimiz için yaşlanırız.” – Bu cümleye anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

#12 “Bu işi gece yapmak yorucu olur, artık yarına hallederiz.” – Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

#13 “Bursa’yı arkada bırakıp ovalara daldık. Ağaçlar ya­rı çiçek, yarı yaprak en güzel çağında … Ekin tarla­ları göz alabildiğince yeşil … Sekiz on kilometrede bir çeşme … Her yer sulak. Toprağı azıcık eşseniz su fışkırıyor. Hoşa gitmeyen tek şey yok. Uzaktaki dağlar, köyler, koyunlar, kuzular, ne varsa hepsi çok güzel ve tertemiz.” – Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

#14 “Soğuk bir kış günü karanfil almak için çiçekçi dükkanına girdim. İçerisi çiçek bahçesini andırı­yordu. Çiçeklerin baş döndürücü bir kokusu var­dı. Satıcıdan, bir buket karanfil aldım ve hemen dı­şarı çıktım. Vakit geç olmadan eve ulaşmak istiyor­dum. Hemen bir taksiye bindim, evin yolunu tut­tum. Annem, kendisine aldığım bu güzel karanfil­leri görünce, kim bilir ne çok şaşıracak!” – Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

#15 “Benim için roman yazmak hayatta yaptığım en değerli iştir. Teknik olarak yazı uğraşı içinde hoşuma giden bir pasaj, bir buluş olduğunda bundan heyecan duyuyorum elbette. Öte yandan bütününe baktığınızda yazmak epeyi meşakkatli bir iş, hatta deli işidir. Tatmin ve huzur duygusunun geçici, sıkıntı ve rahatsızlığın daimi oluşu bu işlerle uğraşan herkes için geçerlidir sanırım. Yazarlık yolunda neredeyim diye düşünmedim hiç, bu konuda bir “üst bakışım” yok kendime. Yazdıklarıma öyle bakmaya gayret ediyorum ama.” – Yukarıdaki açıklama aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak verilmiş olabilir?

#16 “ Geçen zaman, toplumsal bir dönüşüme / değişime tabi olmuştur. Böylece, uzak ile yakın arasındaki zıtlığın kaldırıldığı sınırlar ötesi etkileşimin boyutlarının geliştiği küreselleşme kavramı oluşmuştur. Küreselleşme olgusunun en yalın şekli ile tanımı; uzak ile yakın mekanlar arasındaki mesafe göz ardı edilerek, ülkelerin ve insanların birbirine yakınlaşması ve birbirleri ile ekonomik ve sosyal etkileşim halinde bulunmaları olarak ifade edilebilir.” – Yukarıdaki metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

#17 “Edebiyat tarihçisi, bir eserin değerini saptarken belgelere dayanarak onun halk arasında yüzyıllar­ca nasıl tutunduğunu, nedenleri ve sonuçlarıyla anlamaya çalışır. Oysa eleştirmen, doğrudan doğ­ruya kendisinin o eserden aldığı duygulanma payı­nı, kişisel beğeni ve kanısını eleştiriye katmadan, elinden geldiğince nesnel bir biçimde düşünmek zorundadır.” – Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

#18 “İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir araçtır dil. Dil olmadan insanların birbirleriyle iletişim kur­ması çok zordur. Dil; sözcüklerden, söz grupların­dan oluşan canlı bir varlıktır. Sözcükler, dilin an­lamlı en küçük parçasıdır. Bu yüzden dilden söz edebilmemiz için sözcüğün olması şarttır. Sözcük­ler yaşadıkça ve yeni sözcükler türetildikçe dil, bu canlılığını korur.” – Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

#19 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

#20 “(I) Sanatçı, yapımının dört yıl sürdüğünü ifade ettiği heykelinin birçok uluslararası modern sanat yarışmasından ödülle döndüğünü söylüyor. (II) Eseri dikkatle incelediğimizde, gerek ön çalışma, gerekse yapım aşamaları açısından dört yıl kadar bir süre açıkçası biraz abartı görünüyor. (III) Sanatçı böyle bir söylemi gündemde kalmak için mi söyledi, yoksa veriler gerçeklere dayanıyor mu… (IV) Doğrusu karar vermek güç.” – Yukarıda verilen parçada hangi cümlede ön yargı söz konusudur?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir