Üniversite Hazırlık TYT Türkçe Test 8 (20 Soru – Süreli)

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Yanlış işaretlediğiniz konu ünitelerini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 “Herhangi bir bilim ya da sanat konusunu ele alıp, onu bir sonuca bağlayıncaya değin sürdürme yerine, konuyu karşılıklı konuşmayı andırır biçimde işleyen düzyazı türüdür.” – Yukarıda tanımı verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

#2 Aşağıdakilerin hangisi “kurmaca metin”e örnek olarak gösterilebilir?

#3 Aşağıdakilerden hangisi sanatsal metinlerde sıkça rastlanan anlatım biçimlerinden biri değildir?

#4 “Aşk ile yaptım bu işi / Elimle seçtiğim dilber / Yarin olmuşu ermişi / Şefkatte anneye değer – Yukarıda Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Başımı Koruyan Melek” adlı şiirinden alıntılanan dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#5 Aşağıdaki eşleştirmelerin hangisi doğrudur?

#6 “(I) Birkaç yıldır burada devam eden çalışmalar artık halkın da beklentilerini günden güne düşürmeye başladı. (II) Aslında yapılmak istenen halka yönelik, güdümlü bir halk tiyatrosunun kurulması istenmişti. (III) Fakat değişimlerden önce değişimleri taşıyacak tabanların hazırlanması gerekir. (IV) Bu gerçeği görmezden gelmek, sanat pratikleri ile yapılan girişimlerde de olumsuz sonuçlar doğurur elbet.” – Yukarıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

#7 “Dinleyenlere belli bir düşünceyi anlatmak, bir duyguyu aşılamak ereğiyle yapılan coşkulu, güzel konuşmaya … denir.” – Yukarıda verilen açıklamada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#8 Aşağıdakilerden hangisi biçimce yükleminde herhangi bir olumsuzluk eki taşımayan ancak anlamca olumsuzluk bildiren bir cümledir?

#9 Aşağıdakilerden hangisi bir öz eleştiri cümlesidir?

#10 Aşağıdakilerden hangisi bir sözde soru cümlesidir?

#11 “Sinemanın müzik, edebiyat, resim gibi sanatlardan daha fazla ilgiyle karşılanmasının sebebi diğer tüm sanat dallarını bünyesinde barındırabilen bir yapılanmaya sahip olmasıdır.” – Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

#12 “Dünya edebiyatı en ölümsüz eserlerini genellikle, klasik şekiller ve kurallar içinde yaratmıştır. Bu ko­nuda Voltaire de: “Klasik eserler, anlatımda da kla­siklik yakalandığı zaman meydana gelir.” diyor. Unutmayınız ki insanlığın hafızasında yer eden ve belki bir gün sizi de ölümsüzleştirecek olan sözler, sanatın yıllar, hatta asırlar boyunca işleyerek ortaya koyduğu klasik ve estetik kurallara uygun sözlerdir.” – Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

#13 Aşağıdaki yargılardan hangisi kişisel yargı içermemektedir?

#14 “Tartışmadan bir sonuç çıkmayacağı gün gibi ortada işte, artık zorlamanın bir manası yok.” – Yukarıdaki cümlenin öznesi aşağıdaki sözcük gruplarının hangisinden oluşmuştur?

#15 Aşağıdakilerden hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?

#16 Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yanında yer alan tanım yanlıştır?

#17 “Türkçeden de matematikten de sınıfta kalmışım. Evdeki canımı sıkan durumlar dolayısıyla bu aralar derslerime pek çalışmaz oldum. Bugün de okula gitmezsem sınıfta kalacağım. Bir önce kendimi toparlayıp derslerime yeniden odaklanmalıyım. Okulda olmak, kalabalık içerisinde bulunmak bile bana bazen sırf düşüncelerimden uzaklaşmak için iyi geliyor.” – Yukarıdaki parçada kaç adet bağlaç olan de kullanılmıştır?

#18 Aşağıdakilerden hangisi bir ünlem cümlesidir?

#19 Aşağıdakilerden hangisi yapım eki almış bir sözcüktür?

#20 Aşağıdakilerden hangisinde kök ile yapım eki arasına çekim eki girmiştir?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir