Üniversite Hazırlık TYT Türkçe Test 7 (20 Soru – Süreli)

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Yanlış işaretlediğiniz konu ünitelerini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil kullanımı yoktur?

#2 “Böyle bir günden hiç beklentim yoktu. Şimdi gördüğüm denizler, üzerimde pırıl pırıl uzanan bu uçsuz bucaksız gökyüzü… Hepsi beni bileklerimden kuvvetlice yukarı çekiyor, adeta nefesimi kesiyordu.” – Yukarıda alıntılanan metinde kaç adet zarf fiil kullanılmıştır?

#3 “Globalleşme süreci dünya ekonomilerinin birbirine bağlı hale gelmesidir.” – Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

#4 Aşağıdaki sözcük ya da sözcük gruplarının hangisinde ünsüz benzeşmesi görülür?

#5 “Deniz, kendinden olmayan hiçbir şeyi barındırmayan, bir gün mutlak karaya vuran, kendine âşık deniz bile yitirmişti öz kokusunu. Denizden gelen koku öylesine ağır, öylesine dayanılmazdı ki, sanırdınız tüm balıklar ölmüş ve kokuşmuş ve binlerce boğulmuş insan cesedi doldurmuştu denizi.” – Yukarıda Ferit Edgü’nün “Kentin Üzerinde Dayanılmaz Bir Koku” adlı hikayesinden alınan parçada aşağıdakilerden hangisi mevcuttur?

#6 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcüklerin her ikisi de tek başına kullanılabilir?

#7 “(I) Bizim arkadaş kitap biriktirme merakına tutuldu; odasının birisini kütüphane yapmış. (II) Zaten en hoş taraflarından biri de her yerinde kitapçıların olması bu şehrin. (III) Pazar günleri çarşıda seyyar sahaflar geziyor, gittik birkaç kere, ben bayıldım. (IV) Kendisi zaten buranın yerlisi olmuş gibi; tanımadığı yok. (V) Bense bir sene oldu belki buraya geleli, duvara çakılı bir saat gibi durağanım, tanıdığım kimse yok… (VI) İçten içe akıp gidiyorum sessizce.” – Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatıcının yorumuna yer verilmemiştir?

#8 “(I) Denemeci şair gibi, somut dünyaların anlatıcısı olmak durumunda değildir. (II) O, gerçek yaşamdan yola çıkmaz, soyutluklar ekseninde dans eder. (III) Kavramların, terimlerin, adlandırmalarla yüklü sözcüklerin karşılıklarıysa, somut sözcüklere oranla bugün dilimizde daha çok. (IV) Düne göre daha da köklü ve saygıdeğer bir görünümleri var. (V) Bundan hareketle diyebiliriz ki romancının şaire göre birçok açıdan aşması gereken engeller daha fazladır.” – Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde, karşılaştırma yapılmamıştır?

#9 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (’) doğru kullanılmıştır?

#10 “(a)Annelerinin esvaplarını kızlar giyer, büyükannelerinin mücevherlerini torunlar takardı. Sırmalı çedik pabuçlar, kırmızı feraceler(b) Ah hele kırmızı feraceler(c) Baharın yeşil çimenleri üzerinde (d) seyir yerlerinde kadınlar tıpkı birer gelincik çiçeği gibi parlarlardı(e)” (Bahar ve Kelebekler; Ömer Seyfettin) – Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine üç nokta (…) konamaz?

#11 1. Bu şair, imgeden, alışılmamış bağdaştırmalardan, sözcüklerin yakın ve uzak çağrışımlarından vazgeçmiyor. Bunlarla birlikte ses akışı, ölçü, uyak, asonans ve aliterasyonları “es geçmek” hastalığına da yakalanmıyor. Bir anlamda geleneksel öğelerle modern öğeleri harmanlıyor. – Yukarıdaki parçada geçen “es geçmek” deyiminin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

#12 “Toplum içerisinde bireyin kendi üzerine düşen vazifeleri yerine getirmesine yönelik beklenti, yardımseverlikle iç içe geçebilir. Tam da bu muğlak sınırlarda yüzen bir anda, yapılan bir yardımın ne denli travmatik deneyimlerle sonuçlanabileceğini gözler önüne seren bir film var karşımızda: Greta.” – Yukarıda bir film eleştirisinden alıntılanan parçada geçen “muğlak sınırlarda yüzme” ne anlama gelmektedir?

#13 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusu değildir?

#14 Okuma, yazma serüvenim boyunca belli bir disiplin ve kuralla çalıştığım için rastgele kitap okuma alışkanlığım hiç olmadı. Her zaman çalıştığım veya ilgilendiğim bir konunun gerektirdiği kitapları okurum. Uzun zamana yaydığım kitap çalışmalarımın bir parçası olarak o kitapları toplar, biriktirir sonra yazdığım kitabın gereği ise okuma sırasına koyarım. Güncel kitapları alırım, bu kitaplar çalışmalarımla ilgiliyse öncelikle okurum değilse güncel olduğu için o kitabı okumam. Benim bu durumum keyifli bir okuma serüveni değil. Zevksiz, sıkıcı ve bunaltıcı. Bu yüzden bazen kitaplığıma bakıp rastgele bir kitabı alıp okumak sonra onu yarım bırakıp bir başka kitaba geçmek, herhangi bir yazı ya da not alma gereği duymadan zevkle kitap okumak istiyorum. Ama hayatım boyunca böyle bir dönemim olmadı. Çantamda, iş yerinde, evdeki çalışma masamda hep “ödev kitaplarım” oldu… – Yukarıdaki parçada geçen “ödev kitaplarım” tabiriyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

#15 “Günümüz dünyasında hayatımız bir bombardıman altında geçiyor. Her türlü bilgiye istediğimiz anda ulaşma imkânının yeniliğini çoktan geride bıraktık, artık her türlü bilginin bize istediği anda ulaşması söz konusu. Bu bombardımanın içinde nitelikli bilgiyi ayırt etmeye zaman yok. Zihni karmakarışık bir toplum haline geliyoruz… Kimi zaman da gerçek anlamda bir bombardıman bu. Küreselleşen dünyadaki her şey gibi yanı başımızda olan bir şehrin üzerindeki bombardıman; ve biz günümüzde bunu teknoloji aracılığıyla bulunduğumuz yerden canlı olarak izliyoruz.” – Yukarıdaki parçada geçen “bombardıman” kelimesi hangi seçenekle benzer bir anlam taşıdığı için kullanılmıştır?

#16 Aşağıda cümlelerin parantez içerisinde açıklaması verilen anlatım ilkelerinden hangisi yanlış olarak verilmiştir?

#17 Aşağıdaki kelimelerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymaz?

#18 Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?

#19 “… anlattığını içtenlikle, tam bir açık yüreklilikle anlatan kişidir. Anlattıklarının inandırıcılığı, buradan gelir. Yoksa belgesel kanıtlara yaslanan bir düzyazı biçimi değildir … Öne sürülen her düşünce ya da savı doğrulama, kanıtlama gibi bir kaygısı yoktur onun.” – Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#20 “Bir görüşü kanıtlarıyla birlikte açıklamak, savunmak veya yermek için yazılan düşünce yazılarıdır. Yazarın belli bir konuda, genellikle günlük politika ile ilgili görüşlerini dile getirdiği kısa metinlerdir.” – Yukarıda tanımı verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir