Üniversite Hazırlık TYT Türkçe Test 6 (20 Soru – Süreli)

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Yanlış işaretlediğiniz konu ünitelerini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 Kim ısıtır, kim sever beni daha? / Sıcak eller uzatın bana! / Yürek mangalları uzatın bana! / Vurulup düşürülmüş çırpına çırpına, can çekişenler gibi, ayakları ovuşturulan, sarsılmışım, ah! – Yukarıdaki şiirde aşağıdakilerden hangisi vardır?

#2 “Etkilenmenin edebiyatta karşılığı dönüştürmektir. Sizden önceki akıllarda dolaşmış düşünceleri dönüştürmek. Tarz, doğumda verilmiş isim gibi olmadığından, ağır ağır yüzeye çıkar. Ancak elbet çıkar. Çıkmıyorsa deri kalın demektir. Kalın deri de popüler olan her şeyle kaplanmış olmak anlamına gelir. Yer bulup da çıkamıyordur. Her türden kitabı okumaksa gözleri vaktinden önce bozabilir.” – Yukarıda Hakan Günday’ın bir röportajından alıntılanan metne göre, yazarın tutumu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

#3 “Şiir de kana karışırsa önü alınmaz sıkıntılar, ex tehlikesi doğurur. Şairlerde görülen intihar vakalarının nedeni budur. Kana şiir karışmıştır. Şiirin sıvı olduğunu unutmamak gerek. Kaygan, akışkan, buharlaşabilen, katılaşabilen bir şey. İçinde boğulabilirsiniz de. Dikkatli olmak lazım. Çoluk çocuktan, bunaktan, cahil cesaretinden uzakta tutulmalı.” – Yukarıda Küçük İskender’in bir söyleşisinden alıntılanan metne göre, şairin şiire karşı tutumu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

#4 ‘’Yoksulluk kader olamaz’’mış. Yalan. Yoksul adamın çocuğu yoksul doğar, yoksul yaşar. Değer-lerini, karakterini, şerefini satmadığı sürece bu durum böyle devam eder. Rıdvan’ın oğlu Semih de fakir doğanlardandı. On dört yaşına kadar okula gitti babasından farklı olarak. On beş yaşına geldiğinde liseye başlamak yerine çalışmaya başlamak istedi. Okulun bu bataktan onu kurtaramayacağını anlamıştı. Mahallenin kumarhanesinde getir götür işlerine bakmakla başladı. Ondan sonra Kral Necmi, -ona böyle seslenilirdi- onu pavyonuna aldırdı. Geceliği yüz lirayla çalışan Semih, on altı yaşında Kral Necmi’nin en sevdiği elemanı oldu. Racon gereği güvenilen adamların hakkı fazlasıyla ödeneceği ve her pavyon sahibinin aslında birer mafya babası olduğu gerçeği birleşince, Semih’in kaderi de belli olmuş oldu.” – Yukarıda bir hikayeden alıntılanan parçaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#5 “Her film yönetmeninden izler taşır ve bu izler yönetmenin filmografisine işler, Renk kullanımından tutun diyalog yazımına kadar… Bu bir imza çeşidi. Dibine kadar pastel renkler izlediğiniz bir film varsa o film Wes Anderson sinemasına aittir. Diyalogları canlı ve günlük hayattan gibiyse Tarantino sinemasıdır. Tabi ki bu tarz yöntemleri kullanan başka yönetmenler de var. “Auteur” kavramı aslında tam olarak burada devreye giriyor. Tümüyle yönetmene ait bir sinema.” – Yukarıda bir parçası alınan eleştiri yazısında yazar aşağıdakilerden hangisini destekler nitelikte cümleler kurmuştur?

#6 Noktanın kullamımıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır!?

#7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

#8 Aşağıdakilerden hangisi edebi yapıtlarda iyi ve doğru anlatım kriterlerinden biri değildir?

#9 Aşağıdakilerden hangisi anlatım bozukluğunun nedenlerinden biri değildir?

#10 Aşağıdaki deyimlerden hangisi “İyi insan lafının üstüne gelir” atasözünün tam tersi bir anlama gelmektedir?

#11 Aşağıdakilerden hangisi çok anlamlı bir kelimedir?

#12 Aşağıdakilerden hangisi bir yansıma sözcük değildir?

#13 “Şimdi kovada çırpınan bu tazecik derya kuzuları, bakalım bu akşam kimlerin sofralarını süsleyecekti.” – Yukarıdaki cümlede kullanılan “derya kuzuları” tamlaması aşağıdakilerden hangisine örnek teşkil edebilir?

#14 Aşağıdakilerden hangisi bir deyim değildir?

#15 “Akşam yemeğine malzeme almak üzere evden çıktık.” – Yukarıda verilen cümle aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?

#16 Aşağıdaki kelimelerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymaz?

#17 Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?

#18 “1. Yerkabuğu, taşküre veya litosfer, yerkürenin en dış kısmında bulunan yapıdır. / 2. Başarı, istikrarın mental doyuma yansımasıdır. / 3. Dün mükemmel bir sabaha uyandım.” Yukarıda verilen cümlelerin hangileri öznel yahut nesnel yargıdır?

#19 “Görmekten öte görülmek, aşkın ikinci kademesiydi.” – Yukarıdaki cümlede hangi fiilimsi kullanılmıştır?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir