Üniversite Hazırlık TYT Türkçe Test 3 (20 Soru – Süreli)

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Yanlış işaretlediğiniz konu ünitelerini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 Sadece (I) dudaktan dudağa (II) geçsin (III) ölümsüz (IV) şarkılar (V). Bu cümledeki numaralanmış sözlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#2 Aşağıdakilerin hangisinde duyular arası aktarım yapılmıştır?

#3 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’geçmek’’ fiili ‘’Sen de geçebilirsin yardan, serden…’’ cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

#4 (I) Manas Destanı, Manas adlı kahramanın çevresindeki olaylar zincirine bağlı olarak Kırgızların tarihini, geleneklerini, din ve inançlarını anlatan bir eserdir. (II) Manas, bir milyona yaklaşan dize sayısıyla dünyanın en uzun destanı aynı zamanda. (III) Manas Destanı, Kırgız kültürünün eski ve değerli bir kaynağı olarak bilinir. (IV) Bin yıl kadar süren gelişme evresinde, Kırgızların ilişkide bulunduğu her toplumun izlerini taşır. (V) Bütün bu ögeler Şamanizm ve İslamiyet ile iç içe geçmiş durumdadır. Manas Destanı’ndan söz edilen bu parçayla ilgili aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

#5 (I) Yazar, şimdiye kadar birçok öykü kitabı yazmış. (II) Bunlardan üçü çocukları anlatan öykülerden oluşuyor. (III) Bence bunlar çocukları derinden etkileyecek öyküler. (IV) Üstelik çocuklar bu öyküleri hiç sıkılmadan okuyabilir. (V) Çocukların anlamayacağı kelimelerden özellikle kaçınılmış eserde. Yukarıdaki numaralanmış cümleler için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

#6 İnsanoğlu haberleşmeye çok büyük önem vermiştir. Eski Yunan toplumlarının maraton koşucuları, Kızılderililerin dumanla yaptıkları işaretler, Romalıların ateş kuleleri, eğitilen güvercinler… Hiç şüphe yok ki bunlar haberleşmenin temellerinin atıldığı önemli adımlardır. Ancak en büyük adımlar, elektriğin keşfedilmesinden sonra atılmıştır; telgraf ve arkasından da telsizler icat edilmiştir. Uyduların uzaya gönderilmesi ve internetin icadıyla da haberleşme teknolojisi, insanın başını döndüren bir hal almıştır. Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#7 Akşam olmak üzere… Bulutlar dedikodu yapmak ister gibi birbirine sokuluyor. Sanki gizli gizli benim hakkımda konuşulacak. Yavaş adımlarla otobüs durağına doğru ilerliyorum. Ben durağa varmadan otobüs durağa yanaşıyor. Beni hiç görmeden yoluna devam ediyor. İçimdeki hayal kırıklığı… Adımlarım hızlanmaya başlıyor otobüsü yürüyerek geçmek istercesine. Duruyorum aniden ve yeni bir otobüs beklemeye başlıyorum. Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#8 Eserlerimde yapmacıklıktan, zorlama ifadelerden ve yapay dil kullanımından uzak durmaya oldukça dikkat ederim. Ayrıca benim için diğer önemli nokta, ortaya koyduğum yapıtın başka yapıtlardan farklı olması, yani taklit bir eser olmamasıdır. Böyle konuşan biri aşağıdakilerden hangileri ile nitelendirilebilir?

#9 (9 ve 10. soruyu bu metne göre yanıtlayacaksınız) (I) Eğer hedefiniz ulaşılabilir değilse önünüzde bir hayal olarak kalır. (II) ‘’Ulaşılabilir’’ ile kastedilen, rahatlıkla ulaşabileceğiniz hedefler anlamında değil. (III) Mutlaka çıta biraz yukarıda olmalı. (IV) Ama şu bilinmeli ki kişi kendini bildiği halde çok daha yüksek bir hedef koymuşsa kendine, bir süre sonra hedefe ulaşamayacağını anlayınca işin peşini bırakır. (V) Demek ki hedefi en iyi belirleyecek olan, kişinin yine kendisidir. Bu parçadan, I. Hangi hedefin kendisi için uygun olduğunu en iyi kişinin kendisi bilir. II. Kişi bir şeyi hedeflerken her zaman en yüksek hedefi seçmelidir. III. Kişinin hedefi çok kolaysa, o hedeften vazgeçip daha zor bir hedefe yönelmelidir. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

#10 Bu parçadaki (9. sorudaki parça) numaralanmış cümlelerin hangilerinde şart anlamı vardır?

#11 İçinde sanat olan hiçbir yapıt ölmez. Her devirde, her çağda bir anlayan olur o yapıtın kıymetinden. Bir klasik müzik parçası, klasik müzik bilgisi olmayan insanın bile ruhunu sarabiliyor. Ya da güzel bir resim karşısında, resimden anlamayan birinin hayranlıkla bakabilmesi bu duruma örnek gösterilebilir. Eseri evrensele taşıyan da insanlarda oluşturduğu bu ortak estetik paydasıdır. Bu paydayı yakalayan eser de sanatçı da ölümsüzleşir. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir cevap olabilir?

#12 ‘’—‘’ sözü günümüzde geçerliliğini kaybetti. Çünkü duyguların yerini nesneler aldı. Dostluklar bir tarafa itilip yerini nesneler aldı. Yani maddi kazanç! Dost zannedilen kişiler, menfaat sağlayamadıkları kişilerden uzaklaştılar. Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

#13 Ben yirmi altı yıllık sanat hayatımda hep eleştirildim. Dilime kusur bulundu, konularımın gerçeklerden kopuk olduğu söylendi, daha neler neler… Ama hiçbir zaman doğru bildiğimden şaşmadım. Sonunda zaman beni haklı çıkardı. Artık sanat yaşamımın zirvesinde olduğumu kabul ediyorlar. Bu parçada kendinden söz eden yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

#14 Aşağıdaki büyük harfle yazılmış sözcüklerden hangisinde ek alırken ünsüz düşmesi olmuştur?

#15 Otel odasına girdiğimde, valizimdeki eşyaları heyecanla dolabıma yerleştirmeye başladım. Herşeyi yerleştirdikten sonra sarı çantamın olmadığını farkettim. Düşününce havaalanında unuttuğumu hatırladım ve kayıp olan eşyalar bürosuna hemen başvurdum. Oradaki arkadaşlar sağ olsunlar, benimle çok ilgilendiler ve işimi hemen halettiler. Bu parçada kaç sözcükte yazım yanlışı vardır?

#16 Aşağıdaki büyük harfle yazılmış sözcüklerin hangisi diğerlerinden farklı bir ek almıştır?

#17 Meydanlar duygusuz insan ormanı Kesilir dizimin gücü, dermanı Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

#18 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kökü zamir olan bir sözcük yapım eki alarak bir adı nitelemiştir?

#19 Aşağıdakilerin hangisinde ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?

#20 Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu tamlama yanlışı nedeniyle oluşmuştur?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir