Üniversite Hazırlık TYT Türkçe Test 2 (20 Soru – Süreli)

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Yanlış işaretlediğiniz konu ünitelerini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili kelime gerçek anlamda kullanılmıştır?

#2 ‘’Bugün yine iki dirhem bir çekirdek giyinmiş.’’ cümlesinde altı çizili deyimin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlamı değişmez?

#3 Dün onu gördüğümde çok heyecanlıydı. Katılacağı yarışmaya henüz yirmi günü olmasına rağmen bir an önce yapıtını tamamlayıp göndermek istiyordu. Yardımcı öğretmenine yazısını kontrol bile ettirmemişti. ‘’Biran önce gönderip kurtulmak istiyorum.’’ diyordu fakat acelesi yüzünden yazısındaki hataları gözü görmüyordu. Ben de ona ‘’Civcivi, yumurtaları kuluçkaya yatırarak elde edersin, kırarak değil.’’ dedim. Bu parçada geçen ‘’Civcivi, yumurtaları kuluçkaya yatırarak elde edersin, kırarak değil.’’ cümlesiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

#4 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’büyük’’ sözcüğü nicel anlamda kullanılmamıştır?

#5 (I) Önemli olan okurun, kitapla ve yazarla sıcak bir bağ kurabilmesidir. (II) Bu yüzden olabildiğince duru bir dil, yalın bir anlatım yeğliyorum. (III) Kimi zaman kısa cümlelerim yadırganıyor; ama ben bunu bilinçli olarak yapıyorum. (IV) Ben de bilirim yarım sayfa süren tümceler kurmayı, süslü ve ağdalı bir dil kullanmayı ancak benim seçimim yalınlıktan yana. (V) Bu sadelik içinde okurun yüreğine ve beynine ulaşabiliyorsam ne mutlu bana. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi kendisinden sonrakinin gerekçesidir?

#6 Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?

#7 Kışın Burgazada da yakınındaki kardeş adalar gibi fazla konuşmuyor. Ama bu sessizlik bir boşluk, eksiklik, cansızlık yaratmıyor adada. Bence nasıl olması gerekiyorsa öyle bu ada kışın. Onun bu ağırbaşlı halinde bir hoşluk, görmüş geçirmişlik var. Adalılar belki de en çok yılın bu zamanlarında kendini adalı hissediyordur. Bu parçada Burgazada ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

#8 —-. İnsanların bir yerlere su gibi akıp gitmesi hoşuma gider. İnsan, işinin peşinde koşmalıdır. İşi için koşturanlar hoşuma gider de bir de başkalarını rahatsız etmek için gezenler var. Bu tipleri biraz dikkatli bakınca avare avare dolaşmalarından tanırsınız. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

#9 (I) Her fırsatta roman yazdı. (II) Çok yazdı, yazdıkça da ustalaştı. (III) Yine de şahsiyetli bir insandı demek de pek doğru olmaz. (IV) Kitaplar çok sattı, gittikçe tanınıyordu. (V) Fakat eserleri çok beğenildi. Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

#10 (I) Nepal’de inekler kutsal sayıldığı için kesilmiyor; sokaklarda serbestçe dolaşıyor, yatıp kalkıyor. (II) Her tarafı tapınaklarla dolu olan bu ülkede pek çok tanrı heykeli var. (III) Pembesi, yeşili, mavisi, sarısı, moru ile doğadaki renkler bütün güzelliğiyle insanların kıyafetlerine yansımış. (IV) Erkeklerin bazıları pantolonla, bazıları yöresel kıyafetleri olan etekle dolaşıyor. (V) Bütün bu değişik görüntüler ve renklilik sokakta gezmeyi görsel bir şölene dönüştürüyor. Bu parça iki paragrafa ayırmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

#11 Geçmiş günlerin özlemini çekenler veya geleceğin kaygısı ile tasalananlar, hiçbir vakit mutlu olamazlar. Halinden hoşnut olmayı bilmeli; hem gülmeli hem de başkalarını güldürmeliyiz. Hayat bir aynadır. Güler yüzle bakarsanız, o da güler; kaşlarınızı çatarsanız, o da suratını asar. Aşağıdakilerden hangisi böyle diyen bir yazarın özelliği değildir?

#12 On beş yaşında gencecik bir çocuktu. Kapı açıldığında heyecanla ayağa kalktı. Karşısında gördüğü annesi, ona belli ki önemli bir haber getirmişti. Kadın gri paltosunu çıkardı ve astı. Oğlunun heyecanlı gözlerini görmezden gelerek dar, loş ışıklı koridordan geçerek sarı saçlarını topladı. Oğlu içeriden ‘’Anne!’’ diye seslenince arkasına dönüp baktı. Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangilerinden yararlanılmıştır?

#13 Yazarın tüm eserleri yapay olmayan, zorlamadan uzak bir üslupla yazılmış. Duygularını ve fikirlerini kendine ait olmayan cümlelerle süslemek yerine, içine doğduğu gibi anlatmış. Bu da okuyucuların onu tercih etmesinin en büyük sebeplerinden biri haline geldi. Yukarıdaki paragrafta bahsedilen yazarın eserlerinin hangi özelliği vurgulanmıştır?

#14 Aşağıdaki cümlelerde büyük harfle yazılmış olanlardan hangi sözcük işaret zamiridir?

#15 ‘’-ecek’’ eki aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır ?

#16 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harfle yazılmış sözcük, yapısına göre diğerlerinden farklıdır?

#17 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci yoktur?

#18 I.Siyah pardösüsünü düzeltti ve derin bir nefes alarak içeri girdi. II.’’Çok sağol!’’ diye arkasından bağırdı fakat Ali bunu duymamıştı. III. Akşam üstü bize geleceğini söyledi. IV. Benimle yazışırken dilbilgisi kurallarına dikkat edersen iyi edersin. V. Entellektüel bir erkek olmak kötü anlaşılabiliyor fakat benim gözümde olumlu bir durumdur. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

#19 Pazardan muz ( ) portakal ( ) çilek ( ) domates ( ) biber ( ) kabak ( ) almıştık. Yukarıdaki cümlede boşluklara sırayla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

#20 Aşağıdakilerden hangisi duru bir cümle değildir?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir