Üniversite Hazırlık TYT Türkçe Test 10 (20 Soru – Süreli)

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Yanlış işaretlediğiniz konu ünitelerini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 “Kimse neden burada olanları anlatmıyor?” – Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

#2 “Dilbilimcileri, çeşitli diller arasındaki benzerlikler üzerinde durarak kimi sözcüklerin aynı dilden geldiklerini ortaya atmışlardır. Bazı diller arasındaki benzerlikler gerçekten şaşırtıcıdır. Düşünün İran ne­rede, İngiltere nerede! Ama Farsça ile İngilizcenin benzerliği göze batacak gibidir: Farsçadaki “peder” İngilizce “father” olmuş, “birader” ise “brother”… Aransa belki daha çok sözcük bulunabilir böyle.” – Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

#3 “Dünya edebiyatı en ölümsüz eserlerini genellikle, klasik şekiller ve kurallar içinde yaratmıştır. Bu konuda Voltaire de: “Klasik eserler, anlatımda da kla­siklik yakalandığı zaman meydana gelir.” diyor. Unutmayınız ki insanlığın hafızasında yer eden ve belki bir gün sizi de ölümsüzleştirecek olan sözler, sanatın yıllar, hatta asırlar boyunca işleyerek ortaya koyduğu klasik ve estetik kurallara uygun sözlerdir.” – Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

#4 “Tanzimat döneminde yazar ve şairlerimizin .5’u İstanbul’da, %7.1’i Anadolu’da doğmuştur. Cumhuriyetten sonra ise bu oranlarda büyük bir değişme olmuş, İstanbul doğumluların oranı , Anadolu doğumluların oranı ise olmuştur. Bu bize Türk edebiyatının halkçı bir nitelik kazandığını göstermez mi?” – Yukarıdaki parçanın anlatımında yazar savunduğu düşünceyi geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır?

#5 “Martılar, balıkçılarla koyu bir sohbete dalmıştı.” – Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?

#6 “Tarihî kent alanları ve yapılar, kentlerin kimliğini oluşturmaları açısından önemlidir. Bu nedenle, tarihî alanlar ile yapılarının korunması ve sürdürülebilirliği o kentin kimliğinin korunmasına ve gelişimine katkı sağlar. Bu anlamda, Cumhuriyet öncesinde küçük bir yerleşim yeri iken, başkent olduktan sonra hızla gelişmeye başlayan ve günümüzde nüfus bakımından Türkiye’nin ikinci büyük metropolü olan Ankara’da kültürel mirasın korunması da büyük önem taşımaktadır.” – Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metin için en uygun başlık olabilir?

#7 Aşağıdaki cümlelerde yer alan ad aktarmalarından hangisi iç – dış ilgisi gözetilerek kurulmuştur?

#8 Aşağıdaki cümlelerden hangisi yakın anlamlı sözcüklerden oluşan ikilemelere örnek olarak gösterilebilir?

#9 Aşağıdakilerden hangisi bir dolaylama örneği değildir?

#10 Aşağıdakilerden hangisi bir deyimdir?

#11 Aşağıdakilerden hangisinde ünlü düşmesi yoktur?

#12 Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna üç nokta gelebilir?

#13 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nitelik bildiren bir kelime bulunmaktadır?

#14 Aşağıdakilerden hangisi biçimce olumsuz anlamca olumlu bir cümledir?

#15 “Bilseniz, şiirin nasıl bir dile muhtaç olduğunu, bilseniz! Öyle bir dil ki… Neye benzeteyim bilmem? Konuşan bir ruh kadar temiz, sağlam ve iyi anlatıcı olsun. Bütün kederlerimize, sevinçlerimize, düşüncelerimize, o kalbin bin türlü inceliklerine, düşüncenin bin çeşit derinliklerine, heyecanlanmalara, öfkelenmelere tercüman olsun! Bir dil ki bizimle birlikte güneşin batışının hüzünlü renklerine dalsın, düşünsün; bir dil ki ruhumuzla birlikte bir yasın acısı ve ümitsizliği ile ağlasın. Bir dil ki sinirlerimizin heyecanına eşlik ederek çırpınsın… İşte öyle bir dil istiyoruz ki onda sesler, renkler, derinlikler olsun!” – Yukarıda verilen metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

#16 Aşağıdakilerden hangisinde bağlaç kullanılmıştır?

#17 Aşağıdakilerden hangisinde bağlaç kullanılmamıştır?

#18 “Bazı sözcükler ve cümleler ünlem olmadıkları halde vurgu gereği ünlem değeri kazanabilir” – Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamaya örnek olarak gösterilebilir?

#19 Aşağıdakilerden hangisi her zaman edat değildir?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir