Üniversite Hazırlık TYT Türkçe Test 1 (20 Soru – Süreli)

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Yanlış işaretlediğiniz konu ünitelerini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamıyla kullanılmamıştır?

#2 I. Kafadan atmak: Rastgele söz söylemek. II. Kafasının tası atmak: Öfkelenmek. III. Kafası durmak: Gereği gibi düşünme yeteneğine sahip olmamak. IV. Kafa tutmak: Boyun eğmemek, karşı gelmek. V. Kafa dengi: Tutum ve davranışları ile birbirine uymak Yukarıdaki deyimlerden hangisi anlamıyla uyuşmamaktadır?

#3 Günümüzde konuşulan birçok mesele enine boyuna ele alınmadan (I), kuşatıcı bir sonuca ulaşılmadan geçiştirilir. Çünkü konuşulan konular biz ne oldu, ne oluyor derken (II) farklılaşır. Su yüzüne çıkan (III) ve konuşulma şansı bin yılda bir yakalanmış (IV) bir konu, tam da işin hakkını verecek insanlar tarafından ele alınacakken yeni bir konu buluruz karşımızda. Son zamanlarda, gerçek edebiyatın niteliği ne olmalıdır, meseleleri tartışılıyordu ki konunun bam teline dokunulmadan (V) bu tartışma da gündemimizden uçup gitti. Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış hangi cümle parçaya ‘’değişik yönleriyle incelenememe’’ anlamı katmıştır?

#4 (I) Namık Kemal, bir yazısında: ‘’Edebiyatsız millet dilsiz insan türündendir.’’ der. (II) Gerçekten de edebiyatları, milletlerin dili saymanın yerinde bir görüş olduğu yadsınamaz. (III) Kişi, nasıl karşısındaki insana duygu ve düşüncelerini dil ile anlatırsa millet ve insanlık planında edebiyatlar da aynı işlevi görür. (IV) Bununla birlikte, edebiyat dili günlük yaşamda kullandığımız dile pek benzemez. (V) Edebiyat, duygu ve düşünceleri günlük dilden kat kat daha kuvvetli ve daha güzel bir biçimde ifade eder. Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış cümlelerden hangisi ile ilgili verilen bilgi yanlıştır?

#5 Bugünün konuşmacıları, yalnız söz söyleme ihtiyacı duyarak değil, sözü en güzel biçimde söylemeyi öğrenerek konuşmalıdır; nitekim büyük ve ünlü konuşmacılar yalnız söyleyecek sözü olanlar değil, onu başkalarına en iyi biçimde anlatmayı bilenlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile çelişir?

#6 (I) ‘’Bereketli Topraklar Üzerinde’’, yazarın en iyi romanı olarak kabul edilir ve eleştirmenlerce sürekli övülür. (II) Bunların hemen hepsinde başarı nedeni olarak, o günün toplumsal gerçekliğinin doğru yansıtılmış olması gösterilir. (III) Çukurova’daki yanlış düzen, kapalı köy ekonomisinin yetersizleşmesi yüzünden göç eden insanlar, kentlerdeki kötü yaşam koşulları söz konusu gerçeklerden birkaçıdır. (IV) Diğer yandan, kurmaca bir metinde anlatılan öykü kadar öykünün dile getirilişi de önemlidir. (V) Eleştirmenlerse söz konusu kitabı överken kuruluşunun tutarlı üslubunun güçlü olması gibi birkaç özelliğe değinmekle yetinmişler. Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

#7 (I) Cep telefonu henüz bulunmadan önce biriyle buluşmak oldukça güçtü. (II) Ev telefonu aracılığı ile bir kez görüşülür ve ne zaman, nerede buluşulacağı kararlaştırılırdı. (III) Zaman gelip de buluşacağınız yere gittiğinizde arkadaşınız herhangi bir nedenden dolayı gelemediyse ya da geciktiyse vay halinize! (IV) Buna rağmen cep telefonu insanlar arasındaki iletişimsizliği arttırdı. (V) Çünkü bu durumda habersizce belki bir saat beklemek zorunda kalırdınız. Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış cümlelerden hangisi çıkarıldığında anlatım bütünlüğü sağlanır?

#8 I. Eğer bilgisayar varsa oyuncak arabalar, legolar, lahana bebekler gibi şeyler görmeyi beklemeyin. II. Bizim saatlerce oynamaktan yorulmadığımız evciliklerin, saklambaçların, yakartopların ise isimlerini dahi bilmiyordur. III. Odasındaki eşyalara bir göz atın. IV.Çevrenizde 9-10 yaşlarında bir çocuk varsa, bir gününüzü onun yaşantısını seyretmeye ayırın. V. Etrafın dağınıklığı sizi şaşırtacaktır. VI. Odalarındaki bilgisayar ve oyun konsolları, tüm oyuncakların ve oyunların yerini almıştır çünkü. Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır?

#9 (I) Yazarın üç kitabını bir araya getiren ‘’Bütün Hikayeler’’ ini okuyup bitirdikten sonra, insanda iç acıtan bir burukluk kalıyor. (II) Yalın bir anlatımla oluşturulan eseri okuyunca iletişimsizlik problemi yaşayan, yaşamın dar bir alanına sıkışıp kalmış öykü kişilerini kolayca çıkaramıyoruz hayatımızdan. (III) Bu durum, onları gerçek hayattan da tanımamızdan, hatta onlardan biri olmamızdan kaynaklanıyor. (IV) Biz de o kahramanlar gibi sürekli birilerini bekliyoruz, biz de onlar gibi sürekli huzursuzuz, bir şeylere özlem duyuyoruz. (V) Bu yüzden olsa gerek yazar öykülerini sonuçlandırmıyor. Bu parçaya göre, okurun içinde burukluk kalmasının sebebi nedir?

#10 —–. Bu, sanatçının benimsediği gerçekçilik anlayışının bir parçasıdır. Ne var ki bu anlayıştan dolayı bazı eleştirmenlerce yerilmiş, eserleri bayağılık hatta ahlaksızlıkla suçlanmıştır. Ancak yazar, ahlakçı olmak için ahlaksızlığa inmek gerektiğine inanır. Ona göre, bir hastalıkla savaşmanın koşulu onu iyiden iyiye bilmektir. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

#11 Yapıtlarını kaleme alırken hep anlatılamazın peşinde olan Kafka’nın üç büyük romanı sayılan Amerika, Dava ve Şato aslında çeşitli özellikleriyle roman tarzının çok dışında ürünlerdir. Başkalarının yazdıklarına hiç benzemeyen düzyazılardır Kafka’nın bu yapıtları. Romana özgü olan o kadar çok şeyi dışlar ki bu romanlar! Yöntemlerini, yapısını, düzeneğini… Kafka adeta romana savaş açmış gibidir. Gerçekle uyum sağlamak, bütünleşmek yerine o, kendine özgü bir gerçeklik kurar. Böylece bildik romanın yapısı ve dokusu değişir, bambaşka bir şey çıkar ortaya. —-. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

#12 Yazınımızdaki çeviri metinlerini inceleyerek yaşadığımız değişimlerin kaynaklarından birini kavrayabiliriz. Yapılan bir çeviri, beraberinde bir yaşam tarzını, düşünce biçimini ve yazıldığı dilin özelliklerini getirir ve böylece girdiği toplumu etkiler. Zaten hiçbir toplumun, kültürün, başka toplum ve kültürlere karışmadan kendi kendini yenileyip geliştirmesi mümkün değildir. Bizde de Tanzimat yazarlarımız Batı dillerini ve özellikle Fransızcayı öğrenmişler, aydınlanma çağı yazarlarını ve romancılarını okuyup dilimize çevirmişlerdir. O günkü toplumsal değişimin temelleri böyle atılmıştır. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

#13 Bir yapıtı eleştirirken yalnızca metni ölçü almak gerektiği vurgulanagelmiştir. Eleştirmenlere, yazarın kişiliğini, yaşamın inişli çıkışlı yanlarını dikkate almamaları salık verilmiş hep. Oysa bunların yapıtın oluşumuna etkisi tartışılmaz. Her yapıta yazarın dünyasının az ya da çok yansıması söz konusu. Bu nedenle kalıplaşmış yargılardan kurtulmalı, tabuları sözlerimizden çıkarıp atmalıyız. Bu parçada yazarın asıl yakındığı durum aşağıdakilerden hangisidir?

#14 I. Ne uçmayı bilirim ne gökten haberdarım II. Bir karış bile fazla yükselemem yerimden III. Toprağa basmak için yapılmış ayaklarım Bu dizelerde altı çizili sözcüklerde sırasıyla aşağıdaki ses olaylarından hangileri vardır?

#15 Yazarın öykü kahramanlarının hemen hepsi anıların (I) geçmişin tutkunudurlar. Çünkü geçmiş (II) şimdiki zaman gibi tehlikelerle dolu değildir. Gizlisi saklısı kalmamıştır (III) insanı tuzağa düşürmez. Sonra fazla güçlü olması da gerekmez (IV) geçmişte dolanan kişinin. Güçlü olmak (V) güçlü kalmak şimdiki zamanla mücadele edenlerde bulunması gereken bir niteliktir. Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış yerlerin hangisine virgül (,) getirilemez?

#16 İki yıl önce bankacılık yapmaktaydım. Fakat şimdi olmak istediğim yerdeyim, bir öğretmenim. ‘’Yapamazsın.’’ diyenler ve yerinde sayanlar ise ancak bakmakla yetiniyorlar. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

#17 Öğretmen (I) bir (II) muma (III) benzer (IV), kendini (V) tüketerek (VI) başkalarına (VII) ışık (VIII) verir (IX). Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerden hangileri isimdir?

#18 İsim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan yer değiştirebilir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıdaki açıklamaya örnektir?

#19 I. Uzun yıllar süren araştırmalar önemli bulguları açığa çıkardı. II. Çocuk biraz sakinleşince etrafına korkuyla bakmayı bıraktı. III. Evden okula her sabah yürüyerek gidiyorum. IV. Ben bu konuyu yeniden çalışman gerektiğini düşünüyorum. V. Çok güçlü ve sınırsız bir hayal gücüne sahip romancılar bile yazarken kendi anılarını kullanırlar. Yukarıdaki numaralandırılmış cümleler öge sıralanışına göre ikişer gruplandırılırsa, hangisi dışta kalır?

#20 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir