Türk Dili ve Edebiyatı 9. Sınıf Test 9

Quiz Shortcode:

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Konu ünitesini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 “Siyasi yaşamı her zaman tartışılabilecek fakat edebi kişiliğiyle edebiyatımızda özel bir yeri olan …….., anıları da hem yakın tarihimizi hem de edebiyat tarihimizin aydınlatıcı nitelikler taşır. Özellikle İstanbul’un İç Yüzü, Üç Nesil-Üç Hayat kitapları toplumsal yaşamımızı zevkli ve dokunaklı bir hiciv havası içinde yansıtır.” – Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazarlardan hangisi getirilmelidir?

#2 “Hiç unutmam, böyle bir kış mevsimiydi. Kar yağmış. Bahçe üstünde asma odasındayız. Bir yandan da ıhlamur kaynatıyoruz. Ağabeyim de o zaman Edirne’de…. Yok yok yanıldım galiba Edirne’de değil… Neresidir o? Hani benziyor…” – Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

#3 “Ben de sizin gibi ter içinde kalacağım bugün, aynen dün kaldığım gibi, Klimalı yapay serinleticiliğine bırakacağım kendimi. Sonunda başardık! Doğal iklim dengesini yerle bir ettik. Kısır düşüncelerimizle dünyayı kısırlaştırdık. Çevrenize bakın, taş yığını ve yeşilin olmadığını göreceksiniz. Güneş dimdik tepemizi deliyor, deldiğimiz ozondan geçerek.” – Bu parça aşağıdaki türlerden hangisine örnek olabilir?

#4 Aşağıdakilerden hangisi günlük türü için yanlıştır?

#5 Aşağıdaki metin türlerinden hangisi öğretici metinler grubuna girmez?

#6 “I. Gezi yazısı: kişisel yaşamı dile getiren öğretici metin II. Hatıra(anı): Kurmacaya dayalı metin III. Tiyatro: olay kaynaklı, göstermeye dayalı sanatsal metin IV. Roman: olay kaynaklı, anlatmaya dayalı sanatsal metin V. Fıkra: Gazete çevresinde gelişen öğretici metin” – Numaralandırılmış yazı türlerinden hangisi ile karşısındaki bilgi uyumlu değildir?

#7 “Kişisel yaşamlar, edebiyatın ve edebiyatçıların kimi zaman çıkış noktası olmuştur. Bu türlerin edebiyatımızda varlık göstermesi de gazete çevresinde gelişen edebi metinlere göre daha öncesine dayanır.” – Buna göre aşağıdaki yazınsal türlerin hangisi edebiyatımızda diğerlerine göre daha sonra girmiştir?

#8 “……………, edebi türlerin en eskilerindendir. Bu ürünler genellikle okuma-yazma bilmeyen insanların hayal dünyasında oluşturdukları metinlerdir. Ayrıca bu ürünler çocuk gelişimi için çok önemli bir unsurdur. Cumhuriyet döneminde Eflatun Cem Güney, Naki Tezel ve Pertev Naili Boratav bu alandaki çalışmalarıyla ünlenmiştir.” – Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#9 “Bir tiyatro metninin ana bölümlerinden her birine ……., ana bölümler içindeki küçük meclislere…….,tiyatro sahnesindeki her türlü eşyaya……. konuyu genişletip geliştiren ana olaya veya harekete ……., denir.” – Bu metinde boş bırakılan yerlerden birine aşağıdaki kavramlardan hangisi uygun düşmez?

#10 “Birçok küçük olay, bir tema ekseninde bir araya getirilir. Buna anlatmaya bağlı metinlerde ………, göstermeye bağlı metinlerde ise …………,denir.” – Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilebilecek olan sözler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

#11 “Karagöz’de oyunu …… orta oyununda ise …….. yönetir. Karagöz’ün oynadığı sahneye ………., orta oyununda ise ……….., denir.” – Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilebilecek olan sözler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

#12 “Sözlü anlatım türlerinden röportaj yazıları, kişisel hayatı konu alan öğretici metinlerden çok …….., ile benzerlik gösterir.” – Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki hangisi getirilmelidir?

#13 Anıların en çok faydalandıkları kaynaklar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

#14 “Öğretici metinler kişisel hayatı konu alan ve gazete çevresinde gelişen metinler olmak üzere iki başlıkta incelenir.” – Aşağıdakilerden hangisi kişisel hayatı konu alan öğretici metin türü değildir?

#15 “Bu tür anlatımlarda yazar rastgele bir yerden günlük yaşamın içine dalar. Olayın gelişimini hazırlayacak olaylara pek yer vermez. Yani ortada çözülecek bir düğüm falan yoktur. Okuyucu sadece hayatın bir kesitini görür eser boyunca.” – Bu parçada sözü edilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

#16 Aşağıda verilen metinlerden hangisi gazete çevresinde gelişen metinlerden biridir?

#17 Aşağıdakilerden hangisi ‘klasik komedi’ için söylenemez?

#18 Aşağıdakilerden hangisi mektuplar ile e-postaların ortak özellikleri arasında yer almaz?

#19 Roman türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#20 Aşağıdaki kavramlardan hangisi hikayenin yapı unsurlarıyla doğrudan ilgili değildir?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir