Türk Dili ve Edebiyatı 9. Sınıf Test 8

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Konu ünitesini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 Eleştiri türü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#2 Bir yazarın, gazetede kendisine ayrılan köşede, ülke ve toplum meselelerine ilişkin güncel konularda akıcı, canlı, ve içten bir anlatımla kaleme alındığı yazılar, aşağıdakilerden hangisine örnektir?

#3 Aşağıdakilerin hangisi gazete çevresinde gelişen öğretici metin türlerinden biri değildir?

#4 “Resmi daireler ve tüzel kişilik taşıyan kuruluşlar arasında yazılan mektuplara ‘resmi mektup’ denir. Resmi mektuplar sadece kurum ve kuruluşların birbirine yazdığı mektuplar değildir. Bu kuruluşların vatandaşlara cevaben yazdığı mektuplar da resmi mektuplar olarak bilinmektedir. Resmi mektuplarda istek ve cevaplar kesin, anlaşılır ve son derece açık bir dille yazılır. Mektubun sonunda üst makama yazılıyorsa ‘…….’ denir.” – Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#5 Aşağıdakilerden hangisi ‘edebi mektup’ların özelliklerinden biri değildir?

#6 E-posta yazacak birinin aşağıdakilerden hangisini yapması gerekmektedir?

#7 Aşağıdakilerden hangisinde e-posta ile ilgili bilgilerde ‘Doğru(D)/Yanlış(Y)’ şeklinde değerlendirilirken bir yanlışlık yapılmıştır?

#8 “AHMET: Biliyor musunuz, yazarın yeri nerede saklı yeri nedir vardır. Bütün iş bulmak onu.Bir hamlede hem de. Onu buldu mu kurtulur ya da batar büsbütün. Benim konum da bu ışık, bu pencereydi. Öykümü bunun üstüne kurdum. SEVİL: Anladım. Siz yazarsınız AHMET: Belki de yazarım. Ama ömrümde bir satır olsun yazmadım. Yazmadığıma göre de bilinmez ki! Belki de yeryüzünün önünde geçmiş en büyük yazarı benim!” – Bu parça aşağıdaki edebi türlerin hangisinden alınabiliyor?

#9 “Eski Türk edebiyatında ‘vakayinameler, gazavatnameler ve safaretnameler’ anı özelliği gösteren eserler olmuştur. Fakat Türk edebiyatında anının edibi tür olarak gelişimi ……. ile başlamaktadır. Hatta bu dönemde yazılan ve Akif Paşa’ya ait olan …… adlı bu eser, bu dönemin yazılmış ilk anı örneği olarak kabul edilmektedir.” – Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#10 Aşağıdaki eserlerden hangisi anı türünde yazılmamıştır?

#11 “İlk kez bu kadar mutluyum. Cep telefonuma gelen mesajı defalarca okudum. Uzun süren hasret bitecekti. Kardeşim geliyordu. Sana sürpriz yapmak istedim ama dayanamayınca, yazdım diyordu mesajında. Mutlulukla mutsuzluk ne kadar hızlı yer değiştiriyormuş, şimdi daha iyi anladım.” – Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

#12 “(I) Ünlü bir kişinin hayat hikayesini yazacak kimse, derin bir araştırma yapar. (II) Şayet kişi sağ ise ona hayatıyla, çalışmalarıyla, eserleriyle ilgili sorular sorar ve aldığı cevapları kayıt eder; bunları yazısında kullanır. (III) Kişi hayatta değilse onun hayatını kendi hayal dünyasından yararlanarak aktarır. (IV) Nasıl ünlü olduğunu, nasıl başarılı olduğunu eserleri varsa onlardan bahseder.(V) Bütün bu veriler ışığında kronolojik olarak veya kendine özgü bir üslupla hayat hikayesini yazar.” – Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde ‘biyografi’ ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

#13 “Yaşanan olayların ve bu olayların kişide bıraktığı duygu ve düşünsel izlenimlerin o kişi tarafından günü gününe yazılmasıyla ortaya çıkan yazılara günlük denir. Eski Türk edebiyatında karşılığı ruzname olan günlüklerin Tanzimat Dönemi’ndeki adı jurnal olarak bilinir. Günlükler kişiye has oldukları için yazarı kişinin ruh dünyasına ait çok fazla iz taşımakta ve oldukça samimi bir dille yazılmaktadır. Bu samimiyet günlüklerin inandırıcı olmasında büyük bir rol oynamaktadır.” – Günlükle ilgili bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

#14 ‘blog’ başlıklı bir yazıda aşağıdaki bilgilerden hangisi yoktur?A)Blogla ilgili web siteleri

#15 Aşağıdaki eserlerden hangisi diğerlerinden farklı bir türdedir?

#16 “Türk edebiyatında deneme türü, genellikle şair, romancı ya da hikâyeci kimliği öne çıkan sanatçılar tarafından ortaya konan ürünlerden oluşmaktadır. Birinci derecedeki vasfı “denemeci” olan yazar sayısı oldukça azdır.” – Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki isimlerden hangisi deneme konusunda oldukça başarılıdır?

#17 Anı türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#18 “Dostoyevski, çarın baskı döneminde, arkadaşlarıyla bir sohbet grubu kurmuştu. Yakalandı. Yirmi sekiz yaşsında idam isteğiyle yargılandı. Mahkemenin sonucunu beklediği gece hücresinden alindi. Ölüm Dostoyevski yüzüne karşı okundu. Papaz günah çıkarttırdı. Gözleri karşısına geçirildi. “Ateş emrini beklerken gerçek karar bildirildi kendisine… Aslında mahkeme 8 yıl hapis vermiş, çar bunu 4 yıla indirmişti; ama ona ders olsun diye böyle bir gösteri planlanmıştı. Böylece ölümle tanıştı; oysa bu sefil oyunda asil keşfettiği şey, “yaşamdı’’” – Yukarıdaki metin aşağıdakilerden hangisinden alınmış olabilir?

#19 “Efendim Kemal’in Muhterem Biraderim, İzmir’den avdetim sonrasında sana yazmıştım, vusúlünden eminim. Ondan sonra başıma neler geldiğini sorma. Bir kere keyifsiz değil, deyip sormuşsun. Keyifsiz değil, ben bir aralık tecennün ettim. Bu bábda sana kalemle malümat veremem. Zira ne kadar söylesem nakıs olur.” – Tanzimat sanatçılarından Abdülhak Hâmit’in yazdığı bu parça, aşağıdaki edebiyat türlerinin sinden alınmış olabilir?

#20 Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi roman yazan ünlü yazarlardan biri değildir?

#21 Aşağıdaki kavramlardan hangisi ‘tiyatro’nun alanına girmez?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir