Türk Dili ve Edebiyatı 9. Sınıf Test 7

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Konu ünitesini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 Aşağılardakilerden hangisi kurmacaya dayanmaz?

#2 Yukarıda gördüğünüz parça aşağıdakilerden hangisinden alınmış olabilir?

#3 “Dilimize Fransızca’dan giren ve ‘günün notu’, ‘günün raporu’ anlamına gelen röportaj, herhangi bir konu, yer, kurum, kişi, üzerine derin bir gözlem araştırma inceleme sonucunda kaleme alınan yazılara denir ……… daha geniş şekilde ele alınması ve fotoğraflarla süslenmesinden meydana gelir. İkisi arasındaki en önemli fark röportaj yazarının yazısında kendi düşüncelerine yer vermesidir.” – Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#4 “İnsanın içini dökmeden edemediği dakikalar olur. Bir dost, bu dakikalarda erişmez bir değer kazanır. Ama her şey bir dosta söylenmez ki… Onun için, hele bir insan yazarsa, içinin gizli kıvrımlarını biliyorsa, masanın başına geçip kalemi eline almadan edemez işte………. dediğimiz, yazarın kendi kendisiyle alçak sesle konuşmasından doğmuştur.” Suut Kemal Yetkin – Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#5 “……. bir düşünürün, bir sanatçının kendi yaşam öyküsünü anlattığı eserdir. Kaynak olarak kişi kendini ve aile büyüklerinden aldığı bilgileri kullanır. Bu türde yazmak oldukça güçtür çünkü yazarın objektif olması gerekir. Bu yazı türü sayesinde yazarın yaşamını, duygularını ve yaşadığı dönemi hakkında bilgiler edebiliriz.” – Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#6 ‘Teskire’, aşağıdaki edebi türlerden hangisini karşılayabilecek bir türdür?

#7 “Belli bir döneme ya da belli bir türe ait öykülerin, şiirlerinin derlendiği; bazılarında yazarların, şairlerin kısa hayat hikayelerinin yer verildiği ve eserlerinin sıralandığı kitaplar vardır. İlhami Sosyal, Mehmet Fuat, Ataol Behramoğlu örneklerini vermiştir.” – Bu parçada sözü edilen eserlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

#8 Yukarıda verilen parçaya göre altı çizili sözcüklerden hangisi yanlış anlatılmıştır?

#9 “Biyografi, yazılan kişinin kendi kaleminden değil de onunla ilgili çeşitli belgelere dayanarak veya hayatı yazılan kişinin hayatına dokunmuş insanlardan destek alarak yazan kişinin kaleminden çıkmaktadır. Zamana dikkat edilerek yazılan biyografiler, tarafsız ve gerçek olmalıdır. Açık ve sade bir dil kullanılan biyografilerde, ele alınan kişinin hayattaki rolleri, önemi ve ona bu önemi kazandıran özellikleri ele alınır.” – Biyografiyle ilgili bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

#10 Aşağıdakilerden hangisi bu metnin alındığı parçanın özelliklerinden biri değildir?

#11 “Yaşanmakta olanı değil yaşanmış olayı anlatmakta kullanılan anıların, tarihi bir takım gerçeklerin anlatımında oynadığı rol kadar edebiyat sahasında en yaygın tür olması bakımından önemi oldukça büyüktür. Edebiyatın pek çok ünlü ismi anı türünde eserler vermiştir. Halide Edip Adıvar’ın …… adlı eserinde anı tarihinde yazılmış güzel bir örnektir.” – Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#12 “Türk edebiyatında modern anlamda ilk örneği Tanzimat Dönemi’nde görülen ………. Geleneksel anlamda halk arasında anlatılagelen ……… kimi bakımlardan benzer, kimi bakımlardan ondan ayrılır. Bu benzerliklerden en önemlisi, bir olayın giriş, gelişme ve sonuç planında kişiler arasında geçmesidir. En önemli fark ise bu yazı türünün modern halinde şiire yer vermemesi, düz yazı olarak kaleme alınmasıdır.” – Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

#13 I. Bir sahnede seyirciler önünde canlandırmak üzere yazılan eserler tiyatro adını alır. II. Tiyatro, güzel sanatların gruplandırılmasında görsel sanatlar içinde kabul edilir. III. Tiyatro, olay çevresinde gelişen edebi metinlerden biridir. IV. İlk tiyatrolar,Fransa’da romantizmin etkisiyle yazılmış tragedyalardır. V. Tiyatro metinlerinde zaman, mekan, olay unsurlarının yanı sıra anlatıcı da bulunur. – Tiyatro ile ilgili yukarıda numaralandırılmış yargıların hangileri bir bilgi yanlışı içermez?

#14 “Giriş, gelişme, sonuç planıyla yazılan ……., alanında söz sahibi olmuş kişilerin hayatlarına ışık tutar. Bu türün yazarı, nesnel olmayan, kişisel beğenileri yansıtmamaya özen gösterir. yazısını oluşturmadan önce bilgi toplamak amacıyla mektuplardan, gazete ve dergilerde çıkan yazılardan faydalanır.” – Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#15 Yurt dışında yaşayan kardeşine mektup yazacak birinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?

#16 Günlük ile ilgili bilgileri derleyen bir öğrencinin aşağıdaki bilgilerden hangisiyle ilgilenmesi beklenmez?

#17 Kendisine bir blog açacak kişinin aşağıdakilerden hangisine dikkat etmesi gerekmektedir?

#18 “Terimsel anlamıyla ……., bir kimsenin kendi başından geçen ya da kendi döneminde ortaya çıkan olay ve olguları gözlemlerine, bilgilere dayanarak anlattığı yazı türüdür.” – Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#19 “Bu ağır vücudun pek eski bir tarih taşıdığı yalnız ayaklarından anlaşılırdı. Uzun ,bitmek tükenmek bilmeyen senelerin her gün birer ikişer yığdıkları sıkletle gittikçe zayıflayan bacaklar artık çok yorulmuştu. Niyazi amca en çok bacaklarından şikayet ederdi. Bu iki ağır bacağa demediğini bırakmıyor ihtiyarlığının kuvvetli tanıklarını gün yüzüne sermekten çekinmiyordu.” – Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

#20 “- Gezi yazısı – Anı – Biyografi ” Burada verilen bu üç türün ortak özelliği nedir?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir