Türk Dili ve Edebiyatı 9. Sınıf Test 6

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Konu ünitesini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 “Tanzimat Dönemi’nde ilk örnekleri verilen bu tür metinlerde temel amaç herhangi bir konuda okuyuculara bilgi vermektedir. İlk örnekleri arasında Şiir ve İnşa ve Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi yer almaktadır.” Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

#2 Fıkra türü ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi gerçeği yansıtmamaktadır?

#3 “Değişik konuları ele alan ________ yazıları; genel olarak ‘ben’ açısından bakan bir anlatıma yer vermektedir. Tartışmacı ve açıklayıcı anlatımın kullanıldığı söz konusu yazılar aynı zamanda da yazarın samimiyetle yarattığı içeriklerdir. Montaigne ve Bacon en önemli temsilcileridir.” Yukarıda bulunan paragrafta hangi öğretici metinden söz edilmektedir?

#4 Aşağıdakilerden hangisi bir deneme örneği değildir?

#5 Ahmet Rasim’in Ramazan Sohbetleri ile Şevket Rado’nun Eşref Saati hangi öğretici metin içerisinde değerlendirilmektedir?

#6 Aşağıdaki öğretici metinlerden hangisi hem nesnel hem de öznel bir biçimde yazılabilmektedir?

#7 “Yazarın kendi zevk ve görüşleri doğrultusunda eleştirilerde bulunması ___________ eleştiri olarak adlandırılmaktadır. Bilimsel araştırmalar yapılarak tamamen nesnel olan eleştiri türü ise __________ eleştiri olarak adlandırılmaktadır.” Eleştiri türlerine dair bilgiler veren yukarıdaki paragrafta; boşluklara en uygun hangi seçenek gelmelidir?

#8 Röportajlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#9 “Eski edebiyatta ruzname ismiyle bilinen bu metinler; belirli bir tarih atılarak yayınlanmaktadır. Gezi yazıları, anı ya da romanların içerisinde bulunabilir ancak yazarların kendi düşüncelerini ya da yorumlarını içermezler.” Yukarıdaki bilgilendirme hangi öğretici metin hakkındadır?

#10 Aşağıdaki gezi yazılarının hangisinde yazar-eser karşılaştırılması doğru olarak verilmiştir?

#11 Gezi yazıları ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#12 Biyografi ile otobiyografi arasındaki farklar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#13 “İlköğretimimi burada tamamladıktan sonra, yeni bir tayin ile ben ortaokuldayken Bursa’ya taşındık. Neyse ki Bursa ailemin son durak noktası oldu. Ama benim yolculuğum henüz bitmemişti.” Yukarıdaki metin hangi öğretici türün bir örneğidir?

#14 Biyografi türündeki seçeneklerin hangisinde yanlış bir yargı vardır?

#15 “Konusu bakımından bir bölgeyi, insanı ve eşyayı konu alabilen bu yazı türü; aynı zamanda da sunuş bakımından Amerikan ve Alman türleri olarak da bilinmektedir. “ Yukarıdaki bilgiler hangi öğretici metin hakkındadır?

#16 Aşağıdakilerden hangisi röportaj türünde yazılan eserlerden biri değildir?

#17 “ Dinleyenlere bir duyguyu ya da düşünceyi aşılamak adına yapılan konuşmalara ________ adı verilir. Dinleyenleri düşündüren ve ilgi uyandıran bu konuşmalar aynı zamanda da oldukça etkili ve coşkuludur.” Yukarıdaki metindeki boşluğa hangisi getirilmelidir?

#18 Aşağıdakilerden hangisi yazılı anlatım içeren metinler arasında sayılamaz?

#19 “Yazar, günlük olaylara karşı tutumunu ve düşüncelerini içeren bir öğretici metin olarak adlandırılmaktadır. Gündelik dil kullanılmakla beraber; gazete ve dergilerde de yer alabilir. Yazarın herhangi bir kanıtlama amacı yoktur.” Yukarıda hangi öğretici metin hakkında bilgiler verilmektedir?

#20 Aşağıdaki tanımlardan hangisinde bir bilgi yanlışına rastlanılır?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir