Türk Dili ve Edebiyatı 9. Sınıf Test 5

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Konu ünitesini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 “ Roman ve öykü gibi anlatmaya dayalı edebi metinler içerisinde belli bir yapı izlenmektedir. Olayın ve olayın içerisinde bulunan kahramanların tanıtıldığı bölüme________ denir. Olayların dallanıp budaklanarak; farklı konulara saptığı bölüme _______ adı verilir. Olayların sonuca bağlandığı bölüme _____ denilmektedir.” Yukarıda boş bırakılan bölgelere hangi terimler yerleştirilmelidir?

#2 Anlatmaya dayalı mekanlarda tip ile karakterlerin farkı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#3 Anlatmaya dayalı metinler hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#4 Bakış açıları verilen metinlerin eşleştirilmelerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

#5 Fabllar ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#6 “Üç aşamadan oluşan ____________, zaman içerisinde değişim göstererek günümüzdeki versiyonuna gelecektir. Doğuş safhasında sözlü ürününün çıkış noktasında kahramanlar etkili rol oynamaktadır. Yayılma safhasında ise yaşanan olayların nesilden nesle sözlü yollardan aktarılması söz konusudur. Son evre olan derleme ve yazıya geçirme safhasında ise çalışmalar sonrasında manzum olarak yazıyla geçirilmesi söz konusudur.” Yukarıda bahsedilen hangi nazım şeklidir?

#7 Aşağıdakilerden seçeneklerin hangisinde İslamiyet öncesi destanlara yer verilmiştir?

#8 Aşağıdakilerden hangisi doğal destanlar arasında yer almaktadır?

#9 Tiyatro türleri arasında yer alan tragedya (trajedi) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#10 Dram türündeki tiyatrolar için aşağıda verilenlerden hangisi kesin olarak doğrudur?

#11 Aşağıdaki terimlerden hangisi müzikal tiyatrolar arasında sayılabilen bir sahne sanatı değildir?

#12 “Karagöz, geleneksel Türk tiyatrosunun içerisinde değerlendirilen oyunlardır. Karagöz’ün oynatıldığı alanlara _________ adı verilmektedir. Aynı zamanda da Karagöz oynatan kişilere ise _____________ adı konulmuştur.” Yukarıdaki metinde boşta bırakılan alanlara hangi terimler gelmelidir?

#13 Orta oyunu hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#14 Meddah hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#15 Aşağıdakilerden hangisi bir Karagöz karakteri değildir?

#16 Hangi tiyatro türünün ilk örneği Eugene İonesco’nun Gergedan adlı eseridir?

#17 “Dört yüz yıl sonra kendileri ve süreleri o denli çoğaldı ki Ergenekon’a sığamaz oldular. Çare bulmak için kurultay topladılar. Dediler ki: ”Atalarımızdan işittik; Ergenekon dışında geniş ülkeler, güzel yurtla varmış. Bizim yurdumuz da eskiden o yerlerde imiş. Dağların arasını araştırıp yol bulalım. Göçüp Ergenekon’dan çıkalım. Ergenekon dışında kim bize dost olursa biz de onunla dost olalım, kim bize düşman olursa biz de onunla düşman olalım.” Bu metinde anlatılanların yer aldığı destan ile ilgili olarak hangisi söylenemez?

#18 “Hayatın hem komik hem de üzüntülü durumlarını içeren tiyatro türü___________, sadece korku hissi uyandırarak üzüntüye boğan tiyatro türü ise __________ olarak ifade edilmektedir.” Yukarıda yer alan metinde boşluklara en uygun olan terimler hangileridir?

#19 Aşağıdakilerden hangisi komedinin özelliklerinden biri değildir?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir