Türk Dili ve Edebiyatı 9. Sınıf – Test 4

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Konu ünitesini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 “ Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?” Yukarıda bulunan bu dizede benzetmenin hangi türünden yararlanılmıştır?

#2 “Dağlara yaslanıp yatan güneşi Yaralı, hastadır, yorgundur sandım.” Altı çizili sözcüklerde olan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

#3 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kalem” sözcüğü bir edebi sanatı barındırmaktadır?

#4 Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir söz sanatı kullanılmıştır?

#5 “ Bir sözün anlamının tam tersini ifade etmek ve karşıdakini eleştirmek adına gerçekleştirilen söz sanatına tariz adı verilmektedir.” Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir tariz örneğine rastlanılmaz?

#6 “ Edebi sanatlar şiir metinlerini daha ahengi bir noktaya taşıyan unsurlardır. Dizeler içerisinde birbiriyle karşıt anlamlar içeren kelimeleri barındırmak __________ söz sanatı olarak tanımlanmaktadır. ___________ adı altında şiir içerisinde bir kelimeyi her iki anlamıyla da kullanmak mümkündür. ______________ sanatı ile ise gerçekleşecek olan bir olayı güzel bir sebebe bağlanması söz konusudur.” Yukarıdaki metinde boşluklara hangi edebi söz sanatları gelebilir?

#7 “Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar” Yukarıdaki dizelerde altı çizili olan sözcükte hangi edebi sanattan yararlanılmıştır?

#8 Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tecahül-i arif edebi sanatına rastlanmaz?

#9 Tecahül-i Arif edebi sanatının olduğu metin ya da kelimelerde, genel olarak hangi edebi sanata da rastlanılır?

#10 “Tarihin dilinden düşmez bu destan / Nehirler gazidir, dağlar kahraman / Her taşı bir yakut olan bu vatan / Can verme sırrına erenlerindir” – Yukarıdaki dizelerde “nehir, dağlar ve tarih” insana özgü özelliklerde yer almıştır. u tip örneklerin yer aldığı edebi sanatlara ne ad verilmektedir?

#11 “Tahir Efendi bana kelp demiş, / İltifatı bu sözde zâhirdir, / Malikî mezhebim benim zira, / İtikadımca kelp tahirdir.” – Yukarıdaki dizelerde altı çizili kelimeler aynı olmalarına karşın, farklı anlamları içererek kullanılmıştır. Dizelerde sık sık görülen bu edebi sanatın adı nedir?

#12 “Aşkın sesi sen, bestesi sen, nağmesi sensin.” Yukarıdaki cümlede ‘s’ harfinin fazlasıyla kullanıldığı göze çarpıyor. Şiirde ahengi sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu söz sanatına ne ad verilir?

#13 Aşağıda verilen bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

#14 “I) Sultan Süleyman’a kalmayan dünya Bu dağlar yerinden ayrılır bir gün. / II) Lâleyi, sümbülü gülü hâr almış Zevk u şevk ehlini âh u zâr almış. / III) Kapalı Çarşı içinde kapalı rüya çarşıları Kapalı Çarşı içinde öfke ve af çarşıları.” Yukarıdaki dörtlükler baz alındığında hangi edebi sanatların sırasıyla yer aldığı söylenebilir?

#15 “Yeter yüreğime düşen ateş / İbrahim’de güle çevrilen ateş / Neredesin gel kuşandır beni / Yüreğimden kaldır ateşleri” Yukarıdaki dizelerde hangi edebi sanat ağır basmaktadır?

#16 Aşağıdaki dizelerin hangisinde parantez içerisinde belirtilen edebi sanat yoktur?

#17 Aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlış bir ifade kullanılmıştır?

#18 “Cep delik, cepken delik / Kol delik, mintan delik” Yukarıdaki dizelerde hangi söz sanatına yer verilmiştir?

#19 “ Bir dize ya da beyit içerisinde atasözleri ya da deyimlerden yararlanılarak anlamı daha da güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen söz sanatına ‘irsal-ı mesel’ adı verilir.” Bu tanımlamaya göre bahsedilen söz sanatı hangi seçenekte yer almamaktadır?

#20 “Bir düşünceyi şiir içerisinde belirttikten sonra tam tersi bir anlam içerecek biçimde yeniden düzenleme sanatına ‘akis’ adı verilmektedir.” Yukarıda belirtilen söz sanatından hangi seçenekte bahsedilmemiştir?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir