9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 11

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Konu ünitesini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyunu içinde yer alan tiplerden değildir?

#2 Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden biri değildir?

#3 Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebi metinlerden biri değildir?

#4 Aşağıdakilerden hangisi durum öyküsünün bir özelliği değildir?

#5 Aşağıdakilerden hangisi tuluata dayanan göstermeye bağlı metinlerden biri değildir?

#6 “Orta oyununun adının geçtiği ilk belge 1834 tarihlidir. Daha eski kaynaklarda bu oyun; …… oyunu …….., oyunu …….., oyunu ……………… gibi adlarla anılmıştır.” – Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmez?

#7 Aşağıdakilerden hangisi romanın yapısını oluşturan ögelerden biri değildir?

#8 “• Mekan adı olarak genellikle ‘Hint, Yemen, Kaf dağı, Çin, Maçin’ kullanılır. • İyilik-kötülük, doğruluk-haksızlık, adalet-zulüm, alçakgönüllülük-kibir….. gibi zıt durumlar yer alır. • Evrensel esaslara dayanır.” – Yukarıda özellikleri maddelenmiş tür aşağıdakilerden hangisidir?

#9 “Yaşanmış ya da yaşanabilecek şekilde tasarlanmış olayları kişilere bağlı olarak belli bir yer ve zaman içinde anlatan hacmi hafif türdür.” – Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden söz edilmiştir?

#10 Tiyatronun güzel sanatlar içindeki yeri aşağıdakilerden hangisidir?

#11 “Anadolu, Sultan Osman’ın yurdu / Tuğrul Bey’in konağıdır o eller / Milletimiz orada doğdu, büyüdü. / Bize ana kucağıdır o eller.” – Bu parçada dile getirilen temel duygu aşağıdakilerden hangisidir?

#12 Aşağıdaki metin türlerinin hangisinde biyografi ve otobiyografiden daha az yararlanılır?

#13 “• Orta oyunu • Meddah • Karagöz” – Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen türlerin özelliklerinden değildir?

#14 Aşağıdakilerden hangisinde eski ozanlar ve onların devamı sayılan saz şairleri gibi bir hikaye anlatıcısı olan meddahın aksesuarları bir arada verilmiştir?

#15 “Senelerce, senelerce evveldi / Bir deniz ülkesinde / Yaşayan bir kız vardı, bileceksiniz. / Hiçbir şey düşünmezdi sevilmekten / Sevmekten başka” Bu dizelerde aşağıdaki yazı türlerden hangisi arasında bir yakınlık vardır?

#16 ” I. Makale II. Eleştiri III. Gazete haberi IV. Roman V. Anı” – Yukarıdaki metinlerden hangisi gerçekliği ele alışı bakımından diğerlerinden farklıdır?

#17 Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’tan önce roman türünün yerini tutan türlerden biri olamaz?

#18 “Roman yazarı, eserini oluştururken bazı düz yazı türlerinden yararlanır. Yani bu türleri roman biçiminde sunabilir. Örneğin romancı; ……… türünü roman biçimine dönüştürebilir.” – Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun değildir?

#19 ‘Fabl’ ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

#20 “İnsanlar arasında geçen ya da geçmesi olası konuları, hayvanlar başta olmak üzre temsilî canlılar arasında yaşanmış gibi aktaran bir edebî türdür. Kişileştirme ve intak sanatı üzerine kurulan bu öğretici türün ilk örneklerine Antik Yunan’da ve Hint edebiyatında rastlanmaktadır.” – Bu parçada sözü edilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir