Türk Dili ve Edebiyatı 9. Sınıf Test 10

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Konu ünitesini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 Metinlerin sınıflandırmasını yapan biri günlük türünü hangi başlığın altında veremez?

#2 Aşağıdakilerden hangisi günlük türünden faydalanmaz?

#3 “Malatya’ya bağlı Darende ilçesinde 1915 yılında doğdum. Üç çocuklu, az topraklı bir köylü ailesinin ortanca çocuğuyum. Babam, Murat, Mısır’da askerlik etmiş, yaralanmış, esir düşmüş. Çiftlikte yeterli iş olmadığı için bunun yanı sıra köy bakanlığı ve marangozluğu da yağmış babam.” – Bu parça verilen türlerin hangisinden alınmış olabilir?

#4 “Günlükler başka yazı türü özelliklerini de taşır.” – Aşağıdakilerden hangisinde verilen yazı türleri günlüklerden yararlanılarak oluşturulmuştur?

#5 Aşağıdakilerden hangisi gölge oyununun bölümleri içerisinde yer almaz?

#6 “Olay hikayesi dünya edebiyatındaki öncüsü Fransız yazar …….., Türk edebiyatında ise bu tür hikayenin en önemli temsilcisi………, olarak kabul edilir.” – Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

#7 Aşağıdaki tiplerden hangisi orta oyununda bulunmaz?

#8 “Şiirin ahenk unsurlarından biri de ……..” – Boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa verilen bilgi yanlış olur?

#9 “Neden hiç çıkmıyor içimden bu ses / Tipi, çığ, fırtına….Donar her nefes / Yine bu ses ağlar, işitmez herkes / Beni kıvrandırır, inletir, yakar” – Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#10 “Ne sert kış ne gümrah ve gölgeli yaz / Ne ılık meltemler, ne keskin ayaz / Mevsimler derdime bir şifa olmaz / Ben kökünden kopmuş çürük bir dalım” – Bu parçada aşağıdaki şiir türlerinden hangisine ait nitelikler ağır basmaktadır?

#11 Aşağıda romanda kişi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#12 Hatıra ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#13 “I. Reşat Nuri- Anadolu Notları II. Falih Rıfkı Atay-Denizaşırı III. Atilla İlhan- Abbas Yolcu IV. Ahmet Haşim-Avrupa Mektupları V. Cenap Şahabettin-Hac Yolunda” – Yukarıda numaralandırılmış yerlerin hangisinde yazar-eser eşleştirilmesi yanlış yapılmıştır?

#14 Günlük ve anı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

#15 Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin özellikleri arasında yer almaz?

#16 “• Özel bir sahnesi yoktur. • Yazın mesirelerde arsa ve bahçelerde, kışın kahvelerde oyunun oturarak sergiler. • Makyaj ve kostüm kullanılmaz • Aksesuarları bir mendil ve bir bastondur.” – Yukarıda özellikleri verilen sanatçı tipi aşağıdakilerden hangisidir?

#17 Aşağıdaki hikaye ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#18 “I. Belirli bir karakteristik özellik göstermez. II. Olumlu yönleri işlenir. III. Evrenseldir. IV. Genel temsil özelliği gösterir. V. Çok yönlü değildir.” – Yukarıda numaralandırılmış yerlerin hangilerinde romanda tip ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#19 Kişilerin tip olarak karşımıza çıktığı ve ayrıntılı bir şekilde anlatılmadığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

#20 “Bu tür anlatımlarda yazar, çarpıcı olayları ele alır. Olayların gelişimini hazırlayacak ayrıntılara önem verir. Ayrıca olayları serim, düğüm ve çözüm bölümü şeklinde planlar.” – Yukarıda sözü edilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir