Türk Dili ve Edebiyatı 9. Sınıf Test 2

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Konu ünitesini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 “Tarihin dilinden düşmez bu destan / Nehirler gazidir, dağlar kahraman / Her taşı bir yakut olan bu vatan / Can verme sırrına erenlerindir Orhan Şaik Gökyay” Yukarıdaki dörtlük hangi şiir türü içerisinde değerlendirilmektedir?

#2 Aşağıda yer alan hangi dizelerde taşlama örneği görülmektedir?

#3 “I. Bir düşünceyi aktarmak amacıyla yazılan şiirlere _______ denir. II. Duygu ve düşünceleri aktarmak adına yazılan düz yazılara ____________ adı verilir. III. Kır hayatını ve doğal yaşamı anlatan şiir türüne ___________ adı verilir.” Yukarıdaki tanımlarda boş bırakılan yerler hangi terimlerle doldurulabilir?

#4 Aşağıdakilerden hangisi tragedya hakkında yanlış bir bilgi içermektedir?

#5 Aşağıda yer alan dizelerin hangisinde redif kullanılmamıştır?

#6 “Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul / Görmedim: Gezmediğim, sevmediğim hiç bir yer” Yukarıdaki dizelerde; I) Ömrüm oldukça II) Sevmek bile ömrüne değer III) Gönül tahtıma keyfince kurul IV) Sade bir semtini Sözlerin tümü kullanılarak çapraz kafiye meydana getirmek için ne şekilde bir sıralama yapmak gerekebilmektedir.

#7 Aşağıdakilerden hangisi şiirin ahenk unsurları arasında yer alamaz?

#8 “Canı için kim ki cananın sever canın sever / Canı kim cananı için sevse cananın sever” Yukarıdaki dizelerde hangi sanata yer verilmiştir?

#9 “Sabırlıdır, gözü toktur, / Zavallının derdi çoktur. / Yorulunca konacağı / Bir yuvası bile yoktur.” Yukarıdaki dörtlükten hangi anlam çıkarılamaz?

#10 Manzumeler için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?

#11 Manzume ile şiir arasındaki farklar hangisinde doğru verilmiştir?

#12 Aşağıdaki eserlerde hangisi didaktik şiir örneği olarak gösterilemez?

#13 “Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı / Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.” Yukarıdaki dizelerde var olan kafiye türü aşağıdakilerden hangisidir?

#14 “Bizim elde bahar olur, yaz olur. / Göller dolu ördek olur, kaz olur. / Sevgi arasında yüz bin naz olur. / Suçumu bağışla, ben sana kurban.” Yukarıdaki dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#15 I) Bekçileri gibiyiz, ebenced buraların, / Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların / Görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi, / Her gün aynı pınardan, doldurup testimizi II) Söylersin de söz içinde şaşmazsın / Helâli haramı yersin seçmezsin / Nasibin kesilir de sular içmezsin / Akar çaylar senin olsa ne fayda – Yukarıdaki dörtlükler hangi şiir türlerine dahildir?

#16 “Biraz düşündüm de derinden / Ben nasıl unuturum dünleri / Niye zinden ediyorum günleri / Zevk de almalı aşkın kederimden” Yukarıdaki dörtlüğün uyak düzeni hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#17 “Dadaloğlu’m al yanağın gülünden / Mis kokuyor saçlarının telinden / İnce belli nazlı yarin elinden / Üç beş sene bekleyelim Hacın’ı” Yukarıdaki şiir konusuna göre aşağıdakilerden hangisi içerisinde değerlendirilebilir?

#18 Aşağıdaki dizeler uyak türü bakımından eşleşirse hangisi dışarıda kalacaktır?

#19 “Rûhumu bu çarmıha kendi ellerimle gerdim. / Bir nebi ızdırabı kaynıyor her yerimde. / Ölüm, siyah bir tütsü yakıyor gözlerimde / Aldığım her nefesi son nefes gibi verdim!” – Yukarıda verilen dörtlüğün uyak düzeni ve türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#20 “ Kişilerin ya da olayların gülünç taraflarını ele alarak işlenen şiirlerdir. Eleştirici anlatımı içermesinden ötürü de farklı bir grupta değerlendirilmektedir. Divan edebiyatında “hiciv”, halk edebiyatında ise “taşlama” olarak bilinir. Şeyhi ve Ziya Paşa en güzel örneklerini vermiştir.” – Yukarıdaki metinde bahsedilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir