9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Testleri

Türk Dili ve Edebiyatı 9. Sınıf Test 1

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Testleri Soru ve Cevapları

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Konu ünitesini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 Sanat ile bilimin farkları arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#2 Edebiyatın içinde bulunduğu sanat grubu ne olarak bilinir?

#3 Hangisi sanat eserlerinin özellikleri arasında yer almamaktadır?

#4 Edebiyat ile sosyoloji arasındaki ilişkinin hangi eserde ön planda tutulduğu söylenemez?

#5 “İnsan ya da toplumun iletişim kurması konusunda dilin inanılmaz bir etkisi bulunmaktadır. Aynı zamanda da medeniyetlerin meydana gelerek; birbirleri ile alakalarının da bulunması konusunda en önemli araç olarak ifade edilmektedir. Düşünmeyi ve sanatsal ürünleri ortaya koymada kullanılan dil ögesi; geçmişin aktarılmasında da önemli bir boyutta yer almaktadır.” Buna göre dil ile kültürün arasındaki ilişkiyle ilgili hangisi söylenemez?

#6 Günlük hayatta kullanılan dilin kullanım biçimleri arasında hangisi yer almaz?

#7 Bilimsel metinlerde hangi tür kullanıma rastlanılmaz?

#8 Turgenyev’in Babalar ve Oğullar adlı eseri içerisinde işlenen konu daha çok Rus halkının içerisinde olduğu değişimi yansıtmakta ve farklı kültür unsurlarını da okuyuculara ifade edebilmektedir.” Bu metne göre Turgenyev’in Babalar ve Oğullar adlı eseri içerisinde edebiyatın hangi bilim dalıyla ilişkisine daha çok rastlanılmaktadır.

#9 “Sanat kavramları genel olarak değişik biçimlerde ayrılarak; bu noktada duyu organları belirleyici olmaktadır. Kulağa hitap eden müzik ve edebiyat gibi sanat dallarına ——–; göze hitap eden heykel, mimari ve resim gibi sanat dallarına ——; hem göz hem de kulağa hitap eden sinema ve tiyatro gibi sanat dallarına ise ——— sanat denmektedir. “ Yukarıdaki metin içerisinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kelimeler getirilmelidir?

#10 Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatlar arasında sayılamaz?

#11 Aşağıda yer alan yazılı kaynakların hangisinde edebi kaygı güdülmüştür?

#12 “Cansız varlıkların özne görevini üstlenmesi halinde, çoğul olmaları halinde bile yüklemin tekil olması gerekmektedir.” Bağlaşıklık adı verilen bu kurala uygun hangi cümle örnek olarak gösterilebilir?

#13 I. Nota, müziğin harfleridir. II. Filmin senaryosu hoşuma gitti. III. Gol atarak takımına kazandırdı. IV. Çekirdek, hücrenin yönetimini üstlenir. V. Sabah geç kalkınca okula gidemedi. Yukarıda numaralandırılmış olan cümlelerin hangisi bilimsel metinlerden alıntılanan bir cümle olarak değerlendirilemez?

#14 Sanat ile ilgili açıklamalardan hangisi doğruyu yansıtmamaktadır?

#15 Aşağıdakilerden hangisi bilimin sanattan farkını yansıtmamaktadır?

#16 “İnsanın bu etrafımızdaki topraklardan hiç farkı yok. Bakıyorsun bir gün bütün arzuları sonbahar yaprakları gibi dağılmaya başlıyor, içinde her şey ölüyor, her şey kuruyor. Artık ümidi kesiyorsun, bundan sonra bahar, hayat, saadet bitti diyorsun fakat üç ay sonra her şey yeniden canlanmaya başlıyor. O kuru toprak eskisinden daha güzel baharlarla süsleniyor.” Yukarıdaki metinde hangi edebiyatın yararlandığı hangi bilim dalı daha ağır basmaktadır?

#17 Güzel sanatların ortaya çıkmasında hangisinin etkili olduğu söylenemez?

#18 “Bu gün genç, ihtiyar, kadın, kız, kızan, / Uzanıp yatsak da çardak altında, / Boruyu çalınca yarın borazan, / Hemen toplanırız bayrak altında. / Bizi hiç tasalı görmez bu yerler; / Yiğitler, ölürken bile gülerler, / Yeter ki yaşayan er oğlu erler, / Bizi çiğnetmesin ayak altında. Faruk Nafiz Çamlıbel” Yukarıdaki şiirde edebiyat hangi bilimle ilişkilendirilmiştir?

#19 Aşağıdakilerden hangisi ritmik sanat dalları arasında yer almaktadır?

#20 “Anıt, önemli bir olayın veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapıdır. Bir ulusun tarih boyunca kazandığı zaferleri, verdiği mücadeleleri, medeniyete yaptığı katkıları yansıtan sanat eserleri anıt olarak isimlendirilir. Anıtlar sayesinde ulusların kendilerine olan güveni artar, genç kuşaklar geçmişte büyük başarılar kazanan örnek kişileri tanıma imkânı bulurlar.” Bu metnin meydana getirilmesindeki asıl amaç nedir?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir