Üniversite Hazırlık Türk Dili ve Edebiyatı 12. Sınıf Test 7

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Konu ünitesini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 Cumhuriyet döneminde Milli Edebiyat anlayışını roman ve hikayelerde devam ettiren yazarlar bulunmaktadır. Bu yazarların ortak özellikleri arasında hangisi yer alabilir?

#2 Cumhuriyet edebiyatında toplumsal gerçekçi hikaye ya da romanları kaleme alan yazarlardan hangisi yanlış verilmiştir?

#3 Sadece insanların ekonomik ve sınıfsal zorluklarını işleyerek; estetik kaygısı içerisine girmeyen yazar Düşkünler adlı eseriyle tanınmaktadır. Bu yazar aşağıdakilerden hangisidir?

#4 “Dün akşamdan beri ne Hamdi, ne de ben hakikatte değişmiş değildik; neysek gene oyduk; buna rağmen onun bana dair, benim ona dair öğrendiğimiz bazı şeyler, bazı küçük ve teferruata ait şeyler bizi ayrı istikametlere alıp götürmüşlerdi… İşin asıl garip tarafı, ikimiz de bu değişikliği olduğu gibi kabul ediyor ve tabii buluyorduk. Benim kızgınlığım Hamdi’ye değil, kendime de değil, sadece burada bulunuşumaydı.” – Yukarıda yer verilen metin hangi başarılı romandan alınmıştır?

#5 “Toplumcu gerçekçi bir romancı olan Kemal Tahir’in; ____________ adlı eseri içerisinde Kurtuluş Savaşı’nı konu almıştır. ______________ romanı ise çok partili geçiş sürecini işlemiştir.” – Yukarıdaki boşluklara hangi Kemal Tahir romanlarının gelmesi en doğru olacaktır?

#6 Aşağıdakilerden hangisi Aziz Nesin’e ait bir öykü değildir?

#7 Aşağıdakilerden hangisi Orhan Kemal’in yazdığı Hanımın Çiftliği romanının karakterlerinden biri değildir?

#8 Yaşar Kemal’in Çukurova bölgesindeki ağalara karşı mücadele ederek köylülerin yanında olan bir kaymakamın öyküsünü anlattığı roman aşağıdakilerden hangisidir?

#9 Yaşar Kemal; Köroğlu, Karacaoğlan ve Alageyik Efsanesi’ni derleyerek kitap haline getirmiştir. Bu derleme çalışması hangi eser adı altında yer almaktadır?

#10 Aşağıdakilerden hangisi Necati Cumalı’ya ait tiyatro türünde bir eser değildir?

#11 Aydın ve Menderes Nehri civarında yaşayan toplumsal sorunları işleyen Samim Kocagöz’ün hangi eseri hikaye türündedir?

#12 Batı Anadolu yaşayışından temel alarak eserlerini meydana getiren hangi yazar, özellikle Cemo adlı romanıyla ün sahibi olmuştur?

#13 “Yazarlık hayatına köy öğretmeniyken başladı. Varlık Dergisi’nde yayınlanan köy mektuplarının yayınlanması sonrasında ortaya çıkan Bizim Köy adlı eser büyük yankı uyandırdı” – Yukarıda hakkında bilgiler verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

#14 Aşağıdakilerden hangisi Talip Apaydın’a ait bir romandır?

#15 Orta Anadolu toplumunun yaşayışını konu edinen yazar; aynı zamanda da yaşadığı köylerin durumunu anlatmak için eserlerini ortaya koymuştur. Söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

#16 Aşağıdakilerden hangisi Fakir Baykurt’a ait değildir?

#17 Kuzeydoğu Anadolu’daki köy yaşantısını ele alan Dursun Akçam; hangi eserde bu yaşantıyı başarılı bir biçimde aktarmıştır?

#18 Abbas Sayar, hangi romanında köy halkının yoksulluğuna değinmiştir?

#19 Aşağıdakilerden hangisi Abbas Sayar’ın şiir türündeki eseridir?

#20 Ağa baskısına karşı dağa çıkarak; ağa rejimiyle mücadele eden kahramanın işlendiği Yaşar Kemal romanı aşağıdakilerden hangisidir?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir