Üniversite Hazırlık Türk Dili ve Edebiyatı 12. Sınıf Test 6

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Konu ünitesini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 “ 1960 sonrasında ortaya çıkan şiirde daha serbest konular işlenmeye başlamıştır. Aynı zamanda da şairlerin ideolojik ve politik şiirlere yer verdikleri de görülebilmektedir. Daha çok işçi sınıfına yönelen bir bakış açısı ortaya atılmıştır.” – Yukarıda bahsedilen toplumcu gerçekçi şiir anlayışı içerisinde hangi şairden bahsedilemez?

#2 60 sonrası toplumcu gerçekçi şiir anlayışı hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlış bir veri içermektedir?

#3 60 sonrası dönemde birçok dergiyle halka inilme gayreti içerisinde olan şairler; hangi dergiyi bu dönem içerisinde yayınlamamışlardır?

#4 “İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne / Denize saatlerce bakabilir, bir kuşa, bir çocuğa / Yaşamak yeryüzünde, onunla karışmaktır / Kopmaz kökler salmaktır oraya” – Yukarıda söz edilen şiir hangi 1960 sonrası toplumcu gerçekçi şaire aittir?

#5 “İkinci Yeni döneminde şiire gönül veren yazar; 1960 ve 1970’li yıllar arasında toplumcu gerçekçiler arasında yer almıştır. 1974’ten sonra İslami ve mistik konulara yönelmiştir.” – Yukarıda bahsi geçen şair aşağıdakilerden hangisidir?

#6 Aşağıdakilerden hangisi 1960 toplumcu gerçekçi bir şair olan Süreyya Berfe’ye ait bir şiir değildir?

#7 Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası şiir hakkında söylenebilir?

#8 Alevi-Bektaşi şiir geleneğini benimseyen Haydar Ergülen’in aşağıda yer alan şiirlerden hangisi kendisine ait değildir?

#9 Aşağıdakilerden hangisi 1980 Edebiyatı’nı içeren eserlere yer veren bir dergi değildir?

#10 80 sonrası şiirde metafiziksel bir anlayış içerisinde eserlerini veren Hüseyin Atlansoy; aynı zamanda da şiirlerinde hayatın hızlı değişimine de yer vermiştir. Hüseyin Atlansoy’un şiirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

#11 Cumhuriyet döneminde halk şiiri hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#12 “Sivas’ın Şarkışla ilçesinde doğan aşık, gözlerini küçük yaşta kaybetmiştir. Ahmet Kutsi Tecer tarafından keşfedilmiştir. Şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır.” – Yukarıda hakkında bilgiler verilen halk şairi aşağıdakilerden hangisidir?

#13 Aşık tarzı edebiyatın tek saz çalmayan üyesi olan şair aşağıdakilerden hangisidir?

#14 “Önce naz sonra söz ve sonra hile / Sevilen seveni düşürür dile / Seneler asırlar değişse bile” – Yukarıdaki dizeler hangi halk şairine aittir?

#15 “Aşık edebiyatının toplumcu bakış açısını benimseyen bu şair; genel olarak politik konuları baz almıştır. Halkın sorunlarının yanı sıra devlet büyüklerini taşlamaya dayalı eserler ortaya koymuştur. “ – Yukarıda bahsi geçen halk ozanı aşağıdakilerden hangisidir?

#16 Kendi şiirlerinden daha çok usta malı deyişleri söyleyen aşık aşağıdakilerden hangisidir?

#17 “Cumhuriyet döneminin en büyük atışma aşığı olarak bilinen ozan; aynı zamanda da tasavvufi deyişlere de fazlasıyla yer vermiştir.” – Yukarıda hakkında bilgiler verilen ozan aşağıdakilerden hangisidir?

#18 “Âdem’den bu deme neslim getirdi / Bana türlü türlü meyva yedirdi / Her gün beni tepesinde götürdü” – Yukarıdaki dizeler hangi halk ozanına aittir?

#19 Aşağıdakilerden hangisi Abdürrahim Karakoç’a ait bir şiir kitabı değildir?

#20 “Etrafı agaç dizili / Vücudu toprak sızılı / Taşı Mahzuni yazılı” – Yukarıda söz edilen şiir aşağıdakilerden hangisidir?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir