Üniversite Hazırlık Türk Dili ve Edebiyatı 12. Sınıf Test 5

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Konu ünitesini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 Cahit Zarifoğlu’nun Afganistan şiirlerini içeren derleme eseri aşağıdakilerden hangisidir?

#2 “İlk şiir kitabı olarak görülen İşaret Çocukları’nda Anadolu’nun dinsel yönü anlatılmıştır. Genelde İslam’a yönelik şiirlere yer veren şair; eski şiir kalıplarına yönelik hareket etti.” – Yukarıda söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

#3 Aşağıdakilerden hangisi Cahit Zarifoğlu’na ait bir şiir kitabı değildir?

#4 “İslami değerleri içeren şiirleri ortaya koyan şair aynı zamanda da destana yakın bir üslubu benimsemiştir. İran, Pakistan ve Afganistan’ı içeren gezi yazıları ortaya koymuştur.” – Yukarıda bahsi geçen şair aşağıdakilerden hangisidir?

#5 “Aşağıdakilerden hangisi Hilmi Yavuz’a ait bir şiir değildir?

#6 Aşağıdakilerden hangisi Maviciler topluluğuna mensup bir şair değildir?

#7 Kendilerini ‘Garip dışında yeniliği sürdüren şiir’ temsilcileri olarak görerek; tamamen Garip akımına ve Orhan Veli Kanık’a karşı olarak ortaya koyan topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

#8 Aşağıdakilerden hangisi Maviciler topluluğunun özelliklerinden biri değildir?

#9 Aşağıdakilerden hangisi Attila İlhan’a ait bir şiir değildir?

#10 “gözlerin gözlerime değince / felâketim olurdu ağlardım / beni sevmiyordun bilirdim / bir sevdiğin vardı duyardım” – Yukarıda söz edilen hangi Attila İlhan şiiridir?

#11 “ Garipçilere ve toplumcu gerçekçilere karşı olarak ortaya çıkan bu edebi akım; imge ve soyut kavramları fazlasıyla şiirlerinde yansıtmıştır. Şiir için şiir anlayışını benimsemişlerdir. Şiiri bir anlatım türü olarak görmemişlerdir.” – Yukarıda söz edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

#12 Herhangi bir dergi altında toplanmamasına rağmen topluluk olarak adlandırılan edebi akım içerisinde hangi şiir yer almamaktadır?

#13 “Ben de günahkâr kullarındanım Allahım… / Bir “Kulhuvallahi” bilirim dualardan, / Bir de “Yarabbi şükür” demeyi doyunca. / Bir kere oruç tutmam ramazan boyunca, / Ama çekmediğim kalmadı sevdalardan. / Ben de günahkâr kullarındanım Allahım!..” – Yukarıdaki dizeler hangi İkinci Yenici şairine aittir?

#14 “ İkinci Yeniciler arasında bunalım ve melankoli konularını işleyen şairin umutsuz ruh hali eserlerine yansımıştır. Kendine has şiirleri arasında Yerçekimli Karanfil de önemli bir yer tuttu. “ – Yukarıda söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

#15 “Zeytin ağaçları, söğüt gölgesi, / Bende çıkar güneş aydınlığına. / Bir nişan yüzüğü bir kapı sesi. / Seni hatırlatır her zaman bana. / Zeytin ağaçları, söğüt gölgesi.” – Yukarıdaki dizeler hangi şiire aittir?

#16 İkinci Yeniciler arasında beyit nazım türünü deneyerek; eskiye doğru bir çağrışım meydana getiren şair aşağıdakilerden hangisidir?

#17 Aşağıdakilerden hangisi Sezai Karakoç’a ait bir şiir değildir?

#18 Gök Onları Yanıltmaz, Soğuk Otların Altında gibi şiir kitaplarını ortaya koyan ve toplumsal kaygıyı esas alan İkinci Yeni şairi aşağıdakilerden hangisidir?

#19 İkinci Yeni şairleri genel olarak bir durum ya da olayın şiirlere yansıtılmasına karşı olan bir gruptur. İkinci Yeni anlayışını benimsemesine rağmen şiirlerin anlam içermesi gerektiğine karar kılarak hareket eden şair aşağıdakilerden hangisidir?

#20 İkinci Yenicilerle üslup bakımından ortak hareket etse de farklı temaları şiirlerinde işleyen şair olarak aşağıdaki hangi isim öne çıkmaktadır?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir