Üniversite Hazırlık Türk Dili ve Edebiyatı 12. Sınıf Test 4

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Konu ünitesini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 1940 sonrası Türk Edebiyatı’nın özellikleri hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#2 Garipçiler akımı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#3 Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat Horozcu ve Melih Cevdet Anday’ın oluşturduğu ve Türk Edebiyatı’ndaki tüm tabulara karşı duran topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

#4 “La Fontaine’den fabl çevirilerini manzum bir biçimde aktaran şair; aynı zamanda şiirlerinde tüm tabuları yıkmayı amaçlamıştır. “ Yukarıda bahsi geçen şair aşağıdakilerden hangisidir?

#5 Aşağıdakilerden hangisi Orhan Veli Kanık’a ait bir şiir kitabı değildir?

#6 “Garipçiler topluluğuna mensup olan bu şair; eserlerinde masal ve tekerlemelere yer vermesiyle bilinmektedir. Aynı zamanda da şiir anlayışında değişiklik olmuş ve İkinci Yeniler’e katılmıştır.” Yukarıda sözü geçen şair aşağıdakilerden hangisidir?

#7 Oktay Rıfat Horozcu’nun İkinci Yeni şiirini benimsediğini gösteren eser aşağıdakilerden hangisidir?

#8 Aşağıdakilerden hangisi Melih Cevdet Anday hakkında söylenemez?

#9 Aşağıdakilerden hangisi Melih Cevdet Anday’a ait bir eser değildir?

#10 “cep delik, cepken delik / yen delik, kaftan delik / don delik, mintan delik / kevgir misin be kardeşlik.” – Yukarıdaki dizeler hangi şaire aittir?

#11 “Karar vermişim, öleceğim, / Büyük sular arasında, korkusuz. / Nur ile, uzak yazılar ile, / Bir muska gibi boynumda kalacak, / Bu husus.” – Yukarıda bahsi geçen dizeler hangi şaire aittir?

#12 Aşağıdakilerden hangisi Fazıl Hüsnü Dağlarca’ya ait şiir türünde bir eser değildir?

#13 Fazıl Hüsnü Dağlarca hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#14 “İlk olarak Varlık dergisinde yazılarını ortaya koyan şair; kendine özgü sembollerle donattığı şiirlerini kaleme almıştır. İlk başlarda Garipçi akımı desteklese de sonradan ayrılmıştır. Evler Şairi olarak da bilinmektedir.” – Yukarıda bahsedilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

#15 Aşağıdakilerden hangisi Behçet Necatigil’e ait bir şiir değildir?

#16 “Modern Karacaoğlan olarak bilinen bu şair gerçekçi romantik olarak da adlandırılmıştır. Duygusal ancak gerçekçi bir bakış açısıyla Anadolu’ya dair eserler vermesinden ötürü bu şekilde anılmıştır.” – Yukarıda söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

#17 “Çifte koştuğun öküzler, / Senin kadar yorgun değil kardaş! / Sen ki kış ve yaz düşünceli / Sen ki kış ve yaz yalınayak! – Ne esnaf ne tüccar ne efendi / Senin kadar değil düşünceli / Senin kadar yorgun değil kardaş!” – Yukarıdaki dizeler hangi Cahit Külebi şiirine aittir?

#18 “İlk başlarda şiir biçimi oldukça fazla önemseyen şair; sonradan Garip akımından etkilenmiştir. Felsefi konulu şiirler de yazarak; kendine has bir konuyu meydana getirmiştir.” – Yukarıda bahsi geçen şair aşağıdakilerden hangisidir?

#19 Aşağıdakilerden hangisi Sabahattin Kudret Aksal’a ait bir şiir değildir?

#20 Aşağıda yer alan bilgilerden hangisi Sabahattin Kudret Aksal hakkında yanlış bir veri içermektedir?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir