Türk Dili ve Edebiyatı 12. Sınıf Test 3

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Konu ünitesini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 Cumhuriyet Dönemi edebiyatı içerisinde halen daha milli edebiyatın etkilerinden kurtulamayan şair ve yazarlar da bulunmaktadır. Bu şairlerin yapıtları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#2 Aşık Veysel’i hayatımıza sokan ve ‘Neredesin?’ adlı şiiriyle bilinen halk şiirine bağlı yazar aşağıdakilerden hangisidir?

#3 “Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim: / Yer yüzünde yer beğen! / Nereye dikilmek istersen, / Söyle, seni oraya dikeyim!” Yukarıdaki dizelerin ait olduğu kişinin özdeşleştiği şiir aşağıdakilerden hangisidir?

#4 “Rubai türünü son kez kaleme alan yazarlardan bir tanesi olan yazar; aynı zamanda da milli duygulara da fazlasıyla yer vermektedir. Hem hece hem aruz hem de serbest nazım biçimiyle denemeleri mevcuttur.” Yukarıda sözü geçen şair aşağıdakilerden hangisidir?

#5 “Anam bir yaz gecesi doğurmuş beni burda, / Bu çamlıkta söylemiş son sözlerini babam; / Şu karşıki bayırda verdim kuzuyu kurda, / “Suna”mın başka köye gelin gittiği akşam.” – Yukarıdaki dizeleri kaleme alan şair aşağıdakilerden hangisidir?

#6 Aşağıdakilerden hangisi Arif Nihat Asya’nın mensur şiirleri arasındadır?

#7 “Bu Vatan Kimin adlı şiiriyle tanınan şair; aynı zamanda da halk edebiyatı ve Türk kültürü hakkında da eserler kaleme almıştır. Şiirleri de aşık tarzına son derecede yakındır.” Yukarıda bahsi geçen şair aşağıdakilerden hangisidir?

#8 “Dalı var; göklere yeşil direktir, / Gölü var; dağlara düşmüş yürektir, / Yolu var; içinde yitsem gerektir. / Bir Ilgaz, er Ilgaz, yar Ilgaz!..” Yukarıda bahsi geçen dizelerde aşık edebiyatının etkisi görülebilmektedir. Anadolu temalı olan bu şiirin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

#9 Ankaralı Aşık Ömer takma adıyla şiirleri bulunan ve şiirlerinde genel olarak Atatürk’e olan sevgisini yansıtan şair aşağıdakilerden hangisidir?

#10 “Özellikle epik şiirlere yer veren bu şair; milli edebiyatın etkisinden çıkamamıştır. Türk’ün Şehnamesi adlı şiiri de oldukça meşhurdur.” Yukarıda bahsi geçen şair aşağıdakilerden hangisidir?

#11 “1950-1957 yılları arasında 5; 1964-1908 yılları arasında ise 202 sayı basılan derginin etrafında toplanan şairler; Garipçiler ve İkinci Yeniciler’e tepkilerini ortaya koymuşlardır. Genelde klasik edebiyat kurallarını şiirlerinde tercih etmişlerdir.” Yukarıda söz edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

#12 Aşağıdaki şairlerden hangisi Hisarcılar topluluğuna mensup bir şair değildir?

#13 Aşağıdakilerden hangisi Hisarcılar hakkında bir bilgi yanlışı içermektedir?

#14 Ahmet Hamdi Tanpınar’dan fazlasıyla etkilenen Munis Faik Ozansoy’un aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer alan eser kendisine aittir?

#15 “Şiirlerinin yanı sıra eleştirileriyle de öne çıkan bu şair; aynı zamanda da Hisar Dergisi’nin yazı işleri müdürlüğünü üstlenmiştir. Büyüyen Eller ve Belki gibi şiir kitaplarında eserlerini toplamıştır.” Yukarıda bahsi geçen şair aşağıdakilerden hangisidir?

#16 “Milli ve manevi değerlere bağlı kalarak şiirler yazan şair; şiirlerinde genel olarak Anadolu insanının yaşayışını konu edinmiştir. Üsküp’ten Kosova’ya adlı gezi yazısıyla Balkanlarda yaşayan Türkleri işleyen bir eser ortaya koymuştur.” Yukarıda bahsi geçen şair aşağıdakilerden hangisidir?

#17 Aşağıdakilerden hangisi Yavuz Bülent Bakiler’e ait bir şiir değildir?

#18 “Lise öğrencisiyken farklı farklı dergi ve gazetelerde şiirleri yayınlanmaya başlayan şair; hem hece hem de aruz ölçüsünü kullanmıştır. Hisar Dergisi’nin edebiyat eğitimi sağlayan bir kuruluş olmasında da önemli bir rol oynamıştır.” Yukarıda bahsi geçen şair aşağıdakilerden hangisidir?

#19 Mehmet Çınarlı’nın hangi eseri Türkiye Milli Kültür Vakfı tarafından ödüllendirilerek; şairin ulusal çapta ünlü olmasını sağlamıştır?

#20 Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Çınarlı’nın yer aldığı dergilerden biri değildir?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir