Türk Dili ve Edebiyatı 12. Sınıf Test 2

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Konu ünitesini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşaleciler topluluğuna ait olan bir şair değildir?

#2 Sanat için sanat anlayışını diyerek öz şiir anlayışını benimseyen grup aşağıdakilerden hangisidir?

#3 Yedi Meşaleciler’in özellikleri arasında hangisi söylenemez?

#4 “Yedi Meşaleciler arasında genel olarak ev içi tasvirleri ve çevirileri ile bilinen bu isim aynı zamanda da çeviri edebiyatı ve denemelere de yöneldi. Psikoloji profesörü olmasından ötürü bilimsel çalışmalara da yer verdi.” Yukarıda söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

#5 Şiirlerini Odalar ve Sofalar adlı kitabında toplayan Yedi Meşaleciler’e mensup şair aşağıdakilerden hangisidir?

#6 Cumhuriyet Dönemi’nde korku hikayeleri kaleme alan ilk yazar aşağıdakilerden hangisidir?

#7 Şiirleriyle Yedi Meşaleciler’in en aktif üyesi olan bu şair; Behçet Necatigil’e örnek olmasıyla bilinmektedir. Aynı zamanda da Mevlana ve Yunus Emre geleneğini de şiirlerine yansıtmasıyla bilinir.” Yukarıda bahsi geçen şair aşağıdakilerden hangisidir?

#8 Aşağıdakilerden hangisi Vasfi Mahir Kocatürk’e ait şiirler arasında yer almamaktadır?

#9 “En son şarkılarını dağıtarak rüzgâra, / Beyaz boyunlarını uzattılar taslara… / Bir damla suya hasret gideceklermiş meğer.” Yukarıda verilen dizeler hangi Ziya Osman Saba şiirine aittir?

#10 “Kahramanlar ve Onar Mısra adlı şiir kitaplarını meydana getiren bu yazar; aynı zamanda da çıkarmış olduğu Varlık dergisinde ömür boyu çalışmıştır. Türk edebiyatına yeni isimleri kazandırma konusunda da etkili olmuştur.” Yukarıda bahsi geçen şair aşağıdakilerden hangisidir?

#11 Aşağıdakilerden hangisi serbest nazımın özelliklerinden biri olarak söylenemez?

#12 Aşağıdaki özelliklerden hangisi toplumcu şiir anlayışını yansıtmamaktadır?

#13 “Şiirde temel alınacak olan konuların cesaret ve isyan olacağı konusunda karar birliğine varmışlardır. Kesinlikle savaş karşıtı olan bu akıma mensup yazarlar; aynı zamanda da geçmişi kötü olarak da değerlendirmişlerdir. Edebiyatın her zaman barışçıl olması gerektiğini savunmuşlardır. “ Yukarıda bahsedilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

#14 “Serbest nazmın ve toplumcu şiirin ilk temsilcileri arasında yer alan bu yazar; aynı zamanda da fütürizm akımını benimsemiştir. Şiir dışında roman, tiyatro, masal ve mektup türünde eserler de vermiştir.” Yukarıda söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

#15 Aşağıdakilerden hangisi Nazım Hikmet’e ait bir romandır?

#16 Aşağıdakilerden hangisi Rıfat Ilgaz’ın tiyatro eseri olmasına rağmen sonradan romana dönüştürülmüştür?

#17 “ Rıfat Ilgaz; _________ adlı dergide mizahi yazılar yazmıştır. Aynı zamanda da __________ adlı eserini de mizahi bir dille kaleme almıştır.” Yukarıda yer alan cümlelerde olan boşluklara aşağıdaki seçeneklerde yer alan hangi eserler gelmelidir?

#18 “Ben, gamlı, donuk kış güneşi, / Çıplak dallarda, sessiz dinleniyordum. / Köyleri, yolları, dağı taşı Isıtıyor, avutuyordum. – Bir köy gördüm tâ uzaktan, / Dağlar ardında kalmış, bilmezsiniz, / Kar örtmüş, göremezsiniz karanlıktan, / Yalnızlıkta üşür üşür de çaresiz,” Yukarıda yer verilen dizeler Ceyhun Atuf Kansu’nun hangi şiirine aittir?

#19 Aşağıdakilerden hangisi Ceyhun Atuf Kansu’ya ait bir şiir değildir?

#20 “Rusya’da eğitim gören şair fütürist akımdan Mayakovski sayesinde etkilenmiştir. Yurda geri döndüğünde de toplumcu şiirin ve serbest nazmın örneklerini ortaya koymuştur.” Yukarıda söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir