Türk Dili ve Edebiyatı 11. Sınıf Test 7

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Konu ünitesini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 Milli Edebiyat Dönemi’nden Cumhuriyet Dönemi’ne geçiş topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

#2 Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler içerisinde yer alan bir şair değildir?

#3 Beş Hececiler; hangi edebi kişilikten etkilenerek Milli Edebiyat’a yönelmişlerdir?

#4 Beş Hececiler hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#5 Halit Fahri Ozansoy hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#6 Aşağıdakilerden hangisi Halit Fahri Ozansoy’un eserleri arasında yer almaz?

#7 Aşağıdakilerden hangisi Enis Behiç Koryürek’in eserleri arasında yer almaz?

#8 Enis Behiç Koryürek hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#9 Yusuf Ziya Ortaç; hangi dergilerin çıkarılmasında önemli rol oynamıştır?

#10 Yusuf Ziya Ortaç hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

#11 Aşağıdakilerden hangisi Yusuf Ziya Ortaç’ın şiir türündeki eserleri arasında yer almaz?

#12 Orhan Seyfi Orhan’ın eser ve tür eşleştirmelerinin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

#13 Orhan Seyfi Orhon hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#14 “ Hem bireysel hem de toplumsal şiirler yazan şair; aynı zamanda da memleketçi edebiyat türünün örneklerini vermiştir. Genel olarak realizm ve romantizm akımlarını eserlerine yansıtmıştır. Her iki vezni de kullanarak; epik ve lirik şiirleri kaleme almıştır.” Yukarıda bahsedilen şairin şiir türünde yer alan eserleri arasında hangisi söylenemez?

#15 Faruk Nafiz Çamlıbel’in tiyatro türündeki eserlerinden biri hangi seçenekte yanlış verilmiştir?

#16 “ Derinden derine ırmaklar ağlar, / Uzaktan uzağa çoban çeşmesi, / Ey suyun sesinden anlıyan bağlar, / Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi. – Göynünü Şirin’in aşkı sarınca / Yol almış hayatın ufuklarınca, / O hızla dağları Ferhat yarınca / Başlamış akmağa çoban çeşmesi…” Yukarıda verilen dörtlüklerin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

#17 “Aruz ölçüsünü Türkçe’ye mükemmel bir biçimde uyarlayan bu şair; tüm şiirlerini Safahat adlı kitabında toplamıştır. Aynı zamanda da Mahalle Kahvesi, Seyfi Baba ve Küfe gibi şiirleri de kaleme almıştır.” Yukarıda bahsi geçen şair aşağıdakilerden hangisidir?

#18 Aşağıdakilerden hangisi Safahat’in 7 bölümünden biri değildir?

#19 “Parnasizm akımından etkilenen bu şair; genel olarak aruz ölçüsüyle modern şiirler ortaya koymuştur. Hece veznini sadece Ok adlı şiirde kullanmıştır.” Yukarıda bahsi geçen şair aşağıdakilerden hangisidir?

#20 Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal Beyatlı’nın denemeleri arasında yer almaz?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir