Türk Dili ve Edebiyatı 11. Sınıf Test 4

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Konu ünitesini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi içerisinde gerçekleşen gelişmeler arasında değildir?

#2 Milli Edebiyat Dönemi’nin ortaya çıkmasına aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

#3 “ Milli Edebiyat dönemi içerisinde öğretici metinlere fazlasıyla yer verilmiştir. Bu metinler öncesinde genel olarak İslamiyet öncesini ele alan isim __________ olmuştur. İslamiyet sonrasıyla ilgilenen yazar olarak ise ____________ ön plana çıkmıştır.” Yukarıdaki metinde yer alan boşluklar en doğru biçimde hangi seçenekte verilmiştir?

#4 Milli Edebiyat döneminde ortaya konulan şiirler hakkında aşağıdakilerden hangisi gerçeği yansıtmamaktadır?

#5 Milli edebiyat döneminde ortaya çıkan öz şiir anlayışı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

#6 “ Bu tür içerisinde genel olarak toplumsal problemler ele alınmıştır. Deyim ve atasözleri gündelik dille birleştirilmiştir. Aruz ölçüsü kullanılmış ve mesnevi ile benzer özelliklere sahip olacak biçimde kaleme alınmıştır.” Yukarıda hakkında bilgiler verilen tür ile ilgilenen şair hangi seçenekte yanlış olarak verilmiştir?

#7 “ Bütün dünyaya küskündüm, dün akşam pek bunalmıştım Nihayet, bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı, Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı.” Yukarıda yer alan dizeler Mehmet Akif Ersoy’un hangi manzum hikayesidir?

#8 Milli Edebiyat dönemi içerisinde yazılan roman ve hikayelerin özellikleri hakkında aşağıdaki yargıların hangisi söylenemez?

#9 Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’yu anlatan romanlardan biridir?

#10 Aşağıdaki eserlerden hangisi Halide Edip Adıvar’ın Kurtuluş Savaşı konusunu kapsayan bir kurguya sahip olan romandır?

#11 “Aliye kasabaya öğretmen olarak geldi. Yüzü, henüz açılmayan bir gül goncasının utangaç kırmızılığını, çekingen güzelliğini taşıyordu. Pembe, ince yüzü üstünde iki kocaman menekşe gibi siyah kirpikli gözleri, küçük bir çocuk burnu, yüzünün bütün bu kararsız ve çekici inceliğiyle çelişen bir nar çiçeği goncası gibi garip bir ağzı vardı. Biraz yumuşak ve kıvırcık siyah saçları, özenerek örttüğü sıkı, siyah başörtüsünün altından şakaklarına, ensesine boşanıyor; yanaklarına, boynuna dökülüyordu.” Yukarıda verilen metin hangi Milli Edebiyat romanına aittir?

#12 Aşağıdaki Milli Edebiyat şairlerinin hangisinin tiyatro türünde eseri bulunmamaktadır?

#13 Milli Edebiyat dönemi tiyatroları hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

#14 Ömer Seyfettin’in öyküleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

#15 “ Hem Fecr-i Âti hem de Milli Edebiyat dönemlerinde etkili olmuştur. Hem aruz hem de hece veznini etkili bir biçimde kullanmıştır. Edebiyat tarihi araştırmalarıyla da öne çıkan bir isimdir.” Yukarıda bahsi geçen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

#16 “ ‘Milli Şair’ unvanını taşıyan bu isim tüm şiirlerini heceyle yazmıştır. Tüm şiirlerinde kahramanlık duygusu ve Anadolu halkının acıları geniş yer almaktadır. ” Yukarıda bahsi geçen şairin hangi eseri yanlış verilmiştir?

#17 “Mısır’da çıkan Türk adlı gazetede yayınladığı Üç Tarz-ı Siyaset adlı makalede; Osmanlıcılık, Batıcılık ve Türkçülük fikir akımlarını karşılaştırarak en doğrusunun Türkçülük olduğunu açıklamıştır. Türkçülük akımının ana hatlarını içeren bu eserle döneme damga vurmuştur.” Yukarıda sözü geçen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

#18 “ Epik ve lirik şiirleriyle bilinse de Üç İstanbul adını verdiği romanıyla üne kavuşmuştur. Bu romanında Abdülhamit, Meşrutiyet ve Mütareke dönemlerini etkili bir biçimde işlemiştir. İstanbul’un sosyal yapısını da ortaya koyarak; yozlaşmış toplum yapısını eleştirmiştir.” Hakkında bilgiler verilen eseri kaleme alan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

#19 “İlk başlarda aruz ölçüsüne dayalı şiirleri yazarak; Tevfik Fikret’in etkisi altında olduğunu gösteren şair; sonradan tasavvufa yönelerek koşma ve nefes yazmıştır. Edebiyat tarihi ile de ilgilenen yazarın Uçun Kuşlar adlı şiiri oldukça ünlüdür.” Yukarıda bahsi geçen şair hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

#20 “ Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun _________ romanında Cumhuriyet’in getirdiği yeniliklerden söz edilmektedir. ____________ adlı eserde ise Kurtuluş Savaşı esnasında Anadolu’daki toplumsal bozuklukları işler.” Yukarıda bahsi geçen eserler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir