Türk Dili ve Edebiyatı 11. Sınıf Test 3

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Konu ünitesini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 “Edebiyat-ı Cedide dergisi etrafında toplanan şairlerin farklı konuları işlemeye başlamasından sonra ortaya çıkan edebiyat dönemidir. Bu dergide yer alan şairler genel olarak melankolik konuları ele alacaklardır. Sanat için sanat anlayışının hakim olduğu bu dönemde, ağır ve sanatlı bir dil de kullanılmıştır.” Yukarıda hangi edebiyat döneminden söz edilmektedir?

#2 Servet-i Fünun dönemi roman ve hikayeleri hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

#3 “Servet-i Fünun döneminde tiyatro pek fazla gelişmeyerek; roman, hikaye ve şiir ağırlıklı bir süreç olarak ifade edilmiştir. Sadece ________ dönemin tiyatro yazarı olarak kendini göstermiştir.” Yukarıda bahsi geçen Servet-i Fünun yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

#4 Servet-i Fünun şiirleri hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

#5 Servet-i Fünun döneminin bitmesine neden olan eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmektedir?

#6 “Zenginlik!.. O, öyle bir güçtür ki, insanları yüksek, yoksulluğun içinde çırpındığı süprüntülerden pek yüksek bir yere çıkarır; dünyayı toplumu oradan gösterir. Zenginlerle yoksullar arasındaki ayrım, bundan başka bir şey değildir. Onlar, bizi görmek için yukarıdan bakarlar, biz onları görmek için başımızı kaldırırız. Aman Tanrım! İnsan, kim bilir zenginlik dedikleri o noktaya çıktığı zaman kalbinin nasıl şiştiğini duyar?” Yukarıdaki metin zengin ile fakir arasında karşılaştırmaların yapıldığı Halid Ziya Uşaklıgil romanına aittir? Bu roman aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#7 “Uçtunuz gittiniz siz ey kuşlar; / Küçücük, ser-sefîd baykuşlar / gibi kar / Sizi dallarda, lânelerde arar. / Gittiniz, gittiniz siz ey mürgân, / Şimdi boş kaldı serteser yuvalar;” Yukarıdaki şiirde kışın güzelliklerini ve getirileri işlenmiştir. Bu şiirin adı ve yazarı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

#8 Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’in bir yönüyle diğerlerinden ayrılan şiir kitabıdır?

#9 “Kalbinde her dakika şu ulvî tahassürün / Minkar-ı âteşini duy, daimâ düşün: / Onlar niçin semâda, niçin ben çukurdayım? / Gülsün neden cihan bana, ben yalnız ağlayım?.. / Yükselmek âsmâna ve gülmek ne tatlı şey! / Bir gün şu hastalıklı vatan canlanırsa… Ey” Yukarıda verilen dizeler Tevfik Fikret’e ait bir şiire yer verilmektedir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu şiirin adıdır?

#10 Namık Kemal başta olmak üzere tüm Tanzimat şairlerinden etkilenen bu isim, etkilenmesine rağmen yabancı sözcüklerde eserlerinde yer vermiştir. Genel olarak mektup, mensur şiir ve makale örneklerini ortaya koyan bu şair aşağıdakilerden hangisidir?

#11 “ İlk başlarda ‘sanat için sanat’ anlayışını benimseyen bu şair; sonradan ‘toplum için sanat’ adı altında eserlerini vermiştir. Serbest müstezatı ilk kez kullanan isim olarak bilinmektedir. Aynı zamanda da aruz ölçüsünü Türkçe’ye uyarlama konusunda son derecede ustadır. “ Yukarıda söz edilen Servet-i Fünun şairi aşağıdakilerden hangisidir?

#12 “ İlk mensur şiir örneklerini de edebiyatımıza kazandıran şair; aynı zamanda da toplumsal sorunlara da Servet-i Fünun döneminde yer vermiştir. Özellikle Ahmet Cemil karakteriyle dönemin gençlerinin isteklerini ve beklentilerini etkili bir biçimde işlemiştir.” Yukarıda sözü edilen şair ve ana karakteri verilen eser aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#13 “ Sanat şahsi ve muhteremdir” anlayışının hakim olduğu bu edebi topluluk ilk kez bildiri ile ortaya çıkan gruptur. Genelde aşk ile doğa konularını işleyen bu grup; şiirlerinde parnasizm, empresyonizm ve sembolizm akımlarını işlemişlerdir. Genel olarak aruz ölçüsünü ve oldukça ağır bir dili kullanmışlardır.” Yukarıda hakkında bilgiler verilen edebi topluluğa mensup olmayan şair hangi seçenekte verilmiştir?

#14 Fecr-i Âti dönemiyle anılan Ahmet Haşim hakkında hangi seçenekte yanlış bir bilgi verilmiştir?

#15 “Yanmakta bu sagardan içenler / Doldurmuş onunçün şeb-i aşkı / Baştanbaşa efgan ile nale… / Ateş duludur tutma yanarsın / Karşında şu gülgun piyale!..” Yukarıda verine dizeler hangi Fecr-i Âti eserine aittir?

#16 “ Tamamen Ahmet Haşim’in etkisinde kalan bu şair; tiyatro eserlerine de yer vermiştir. Jön Türk ve Kırık Mahfaza adlı tiyatro eserlerinin yanı sıra bireysel temaları içeren şiirlere de yer vermiştir.” Yukarıda hangi Fecr-i Âti şairinden söz edilmektedir?

#17 “ Ahmet Mithat Efendi’nin etkisinde kalan bu roman ve hikaye yazarı; özellikle ‘Şık’ adlı eseriyle büyük başarı yakalamıştır. İstanbul toplumunun geleneklerinde eserlerinde yer vermektedir. Natüralist romanlar yazarak; karakterleri oldukça iyi bir biçimde tahlil etmesiyle bilinmektedir.” Yukarıda bahsi geçen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

#18 Aşağıdakilerden hangisi Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın kaleme aldığı romanlardan biri değildir?

#19 “ Döneminin bağımsız sanatçıları arasında sayılan bu yazar; genel olarak çocukluğuna ve İstanbul yaşantılarına yer veren eserlere imza atmıştır. Anıları arasında Gecelerim, Falaka ve Gülüp Ağladıklarım yer alarak; başarılı bir üslupla ortaya konulmuştur.” Yukarıda hakkında bilgiler verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

#20 Batı ülkelerine öğrenim görerek İstanbul’a geri dönen İrfan Galib ile evlenmiş olduğu iyi eğitimli, son derecede alımlı bir karakter olan Lütfiye arasında geçen olayları içeren roman aşağıdakilerden hangisidir?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir