Türk Dili ve Edebiyatı 11. Sınıf Test 2

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Konu ünitesini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat İkinci Dönem hakkında yanlış bir bilgidir?

#2 Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat İkinci Dönem şiirlerinden sayılamaz?

#3 “ Realist ilk roman olan Araba Sevdası’nın yazarı olarak bilinmektedir. Aynı zamanda da Muallim Naci ile uyak tartışması içerisine girmiştir. Zemzeme adlı eserinin önsözünde Muallim Naci’ye karşılık vermiştir.” Yukarıda sözü geçen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

#4 “Batılı yenileşmeyi tam olarak uygulayan bu isim; aynı zamanda da Şair-i Azam olarak bilinmektedir. Şiirlerinde soyut kavramları işlese de nesirlerinde genelde tarihi konuları ele almaktadır. Makber adlı şiiri bestelenen muazzam bir eserdir.” Yukarıda söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

#5 Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamit Tarhan’ın şiir türündeki eserleri arasında yer almaz?

#6 “Realist ve natüralist eserleri ortaya koyan bu şair; Anadolu konusunu ilk kez eserlerinde yansıtmış olan isimdir. Aynı zamanda ilk psikolojik roman örneğini de edebiyatımıza kazandırmıştır. Eserlerinde tasvir ve tahliller geniş bir yer tutmaktadır.” Yukarıda söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

#7 “Tanzimat İkinci Dönemi edebiyatçıları roman ve hikayelerinde __________ akımını, şiirlerde ise _____________ kullanmışlardır.” Yukarıdaki metinde yer alan boşluklar doğru biçimde hangi seçenekte verilmiştir?

#8 “Mensur ve manzum türde tiyatrolar yazarak; genelde dram türünde olan eserler ortaya koymuştur. Tiyatrolarında William Shakespeare’in etkisi görülmektedir. Sahnelenmesi imkansızdır. Metafiziksel ögelere sıklıkla yer verilmiştir. Nesteren, Sardanpal ve Liberte tiyatrolarına örnektir.” Yukarıda tiyatroları hakkında bilgi verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

#9 “Nabizade Nazım; ilk köy romanı olan ________ yazarak; ilk kez Anadolu’ya yönelen yazar olmuştur. Aynı zamanda da ilk psikolojik roman denemesi olarak da _______ adlı yapıtı kaleme almıştır.” Nabizade Nazım’ın öncü eserleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#10 İlk realist roman örneklerini veren Samipaşazade Sezai; hangi eseriyle bu konuda öncü olmuştur?

#11 Recaizade Mahmut Ekrem’in hangi şiir kitabı diğerlerinden bir yönüyle farklıdır?

#12 Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat İkinci Dönem’de yazılan bir tiyatro eseri değildir?

#13 Ateşpare, Şerare, Füruzan ve Sünbüle adlı şiir kitaplarını kaleme alan şair aşağıdakilerden hangisidir?

#14 Natüralizmi edebiyatımızda ilk benimseyen isim olarak kabul edilen şair ve yazar aşağıdakilerden hangisidir?

#15 Önsözünde edebiyat hakkında düşünceler içeren ve eleştirilerde bulunulan eser aşağıdakilerden hangisidir?

#16 ‘abes’ ve muktebes’ kelimeleri üzerine uyak tartışmaları içerisine giren şairler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

#17 “ İlk başlarda eski şiirin ciddi bir savunucusu olsa da sonradan yeni şiire dair denemelerde bulunmuştur. Ancak yeni şiire dair denemelerinde başarılı olamayan bu isim; göze hitap eden kafiyeyi savunmasıyla döneme damga vurmuştur. “ Yukarıda söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

#18 “ Fransız edebiyatının etkilerinin görüldüğü bu yazar İclal adlı yeğenine yazdığı mersiyeyle de bilinmektedir. Aynı zamanda Rumuz-ul Edeb adındaki piyesi de bilinmektedir.” Yukarıda bahsi geçen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

#19 Divan şiiri devrini tamamen bitirerek; yeni nazım türlerine dair şiirlerin yazıldığı döneme giriş yapılmasını tam olarak sağlayan şair aşağıdakilerden hangisidir?

#20 “ Genellikle ölümü hatırlatan ögelere şiirleri içerisinde yer veren bu şair; tabiat manzaraları ve acıklı güzellikleri de işleyerek şiire bambaşka bir boyut getirmiştir.” Yukarıda şiirlerinin konusu hakkında bilgiler verilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir