11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri

Türk Dili ve Edebiyatı 11. Sınıf Test 1

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Testleri Soru ve Cevapları

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Konu ünitesini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi ile beraber kullanılmaya başlanan türler arasında yer almaz?

#2 Tanzimat Dönemi’nin başlangıcı olarak kabul edilen Şinasi’nin Mukaddime adlı eseri hangi gazetede yayınlanmıştır?

#3 Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı’nın ilk dönemine dair yanlış verilen bir bilgidir?

#4 Tanzimat 1. Dönem içerisinde hangi yazarlardan etkilenilmemiştir?

#5 Şinasi, Tanzimat Dönemi ile beraber edebiyatımıza pek çok yeniliği dahil etmiştir. Bu yeniliklerden hangisi Şinasi’nin katkılarıyla dahil olmamıştır?

#6 “ Şiir ve İnşa adlı eseriyle divan edebiyatının asıl edebiyatımız olmadığını söylemesine rağmen; Harabat adlı divan şiiri antolojisini de ortaya koyan bu şair; ikilem içerisindedir. Divan şiiri geleneklerine yeni fikirleri adapte etmesiyle de bilinmektedir.” Yukarıda bahsedilen Tanzimat şairi aşağıdakilerden hangisidir?

#7 Namık Kemal’in eserleri hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#8 “Türk edebiyatında ilk özgürlük kavramını kullanan şairdir. Aynı zamanda da ‘vatan, hak, adalet, kanun’ gibi konuları da işlemiştir. Vatan Mersiyesi ve Hürriyet Kasidesi ile eski gelenekleri ve yeni düşünceleri bir araya getirmiştir.” Yukarıda bahsedilen Tanzimat Şairi aşağıdakilerden hangisidir?

#9 “Terkib-i Bendleriyle tanınan bu şairin; hem Divan hem de Tanzimat geleneğini içeren şiirleri bulunmaktadır. Defter-i Âmal adlı eserde de hatıralarına yer vermiştir.” Yukarıdaki bilgilere göre hangi Tanzimat şairinden söz edilmektedir?

#10 “Bursa’da valilik yaptığı dönemde Fransız edebiyatından etkilenerek; çeviri eserlere yer vermiştir. Çevirdiği tiyatro uyarlamalarını sahnelemek adına Bursa’da tiyatro yaptırarak; halkı bu sanat türüne teşvik etmesiyle bilinmektedir.” Yukarıda hakkında bilgiler verilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

#11 Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Vefik Paşa eserlerinden değildir?

#12 “Genelde dil konusunda çalışmalar yaparak; kitaplarına yansıtan ve Kamus-ı Türkî adlı eseriyle edebiyatımızın en kapsamlı sözlüklerinden birini ortaya koymuştur. Diğer eserleri arasında Kamus-ı Arabî ve Kamus-ı Fransevî yer almaktadır.” Yukarıda söz edilen Tanzimat yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

#13 “___________ adlı eser edebiyatımızın ilk çeviri romanı olarak bilinmekte ve ____________ tarafından edebiyatımıza kazandırılmıştır.” Yukarıdaki boşluklar en doğru biçimde hangi seçenekte verilmiştir?

#14 Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde yazılan tiyatro türündeki eserlerden biri değildir?

#15 Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat 1. Dönem yazar ya da şairlerinden değildir?

#16 Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in çıkarılmasına katkı sağladığı gazeteler olarak bilinmektedir?

#17 “ İlk edebi roman _________ adlı eseri kaleme alan yazar; bununla sınırlı kalmayarak ilk tarihi roman olarak da bilinen __________ yapıtını ortaya koymuştur. Aynı zamanda da ilk başarılı tiyatro eseri olan _______________ adlı yapıtı oldukça önemlidir.” Yukarıdaki paragrafta var olan boşluklar en doğru şekilde hangi seçenekte verilmiştir?

#18 “Edebiyat, tarih, coğrafya ve iktisat alanlarında eserler veren bu yazar; amaç olarak halkı eğitmeyi esas almıştır. 36 roman kaleme alsa da toplamda 200’den fazla eseri bulunmaktadır.” Yukarıda bahsedilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

#19 Aşağıdaki edebi akımlardan hangilerinden Tanzimat 1. Dönemde etkilenilmiştir?

#20 “ Yazı makinası olarak bilinen bu yazar; yazılarında halkı eğitmeyi amaçlamıştır. Macera, aşk ve polisiye türlerine de yönelmektedir. Sade bir dil kullanmasının yanında olay akışını keserek bilgi vermesiyle de bilinir.” Yukarıda hakkında bilgiler verilen yazarın hangi eseri seçeneklerde yer almıştır?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir