Türk Dili ve Edebiyatı 10. Sınıf Test 7

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Konu ünitesini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 Aşağıdakilerden hangisi Türk kaynaklı halk hikayelerinden değildir?

#2 Arap kaynaklı halk hikayeleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

#3 Aşağıdaki halk hikayelerinin kaynakları hangi şıkta yanlış verilmiştir?

#4 Halk hikayecileri hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#5 Halk hikayeleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#6 Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’e geçiş döneminde ortaya konulan anonim türlerdendir?

#7 Aşağıdakilerden hangisi Türklerin ilk mesnevi örnekleri arasında sayılabilir?

#8 Karagöz hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

#9 “Ünlü kültürel oyunlarımız arasında yer alan Karagöz içerisinde; tamamen eğitimsiz, kaba saba ve yanlış anlamaya yatkın olan karakter olarak ___________; az da olsa okumuş olmasını sürekli olarak öne çıkararak diğer karakterle kavga halinde olan ise __________ olarak bilinmektedir. Bu iki karakteri yönlendiren kişiye _______ adı verilmektedir.” Yukarıdaki metinde boşluklar en uygun biçimde hangi terimlerle doldurulabilir?

#10 Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununun karakterlerinden biri değildir?

#11 “Kostüm ya da dekor içermeyen bu oyunda; tamamen karakterin yeteneklerini sergilemesi söz konusudur. Mizahi yönle ve alaycı tavırlarla hareket edecek olan karakter; tek başına oyununu sergileyecektir.” Yukarıda sözü edilen temaşa aşağıdakilerden hangisidir?

#12 Aşağıdaki temaşalardan hangisi tek kişi tarafından icra edilmektedir?

#13 “Kuşaktan kuşağa aktarılarak; yetenekli kişiler tarafından halka açık tiyatrolarda gerçekleştirilen oyundur. Kavuklu ve Pişekar ana karakterler olup; tamamen doğaçlama bir biçimde ilerlemektedir. Alaycı bir tavır sergilenmekte ve genel olarak cinaslardan yararlanılmaktadır.” Yukarıda hakkında bilgiler verilen oyun hangisidir?

#14 “Ana karakterin genel olarak kaftan ve kavuk giydiği oyundur. Kendisine yardımcı olan karakter ise Pişekar adıyla bilinir. Pişekar elinde taşıdığı şakşak ile oyunu yönlendirmede destek sağlar.” Yukarıda bahsedilen oyunun karakteri aşağıdakilerden hangisidir?

#15 Meddah karakteri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#16 Orta Oyunu içerisinde hangi karakter yer almaz?

#17 Aşağıdaki temaşaların hangisinde hem İslamiyet öncesinin hem de sonrasının etkilerini görebilmek mümkündür?

#18 Köy seyirlik oyunları hakkındaki bilgilerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

#19 “ Kavuklu ve Pişekar karakterlerini içeren temaşa örneğine _____________, tamamen gölgede oynanan iki boyutlu temaşaya____________, tek başına yapılan doğaçlama gösterilere ise _________ adı verilir.”

#20 Çelebi, Zenne ve Laz gibi karakterleri içerisinde barındıran oyunlar aşağıdakilerden hangileridir?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir