Türk Dili ve Edebiyatı 10. Sınıf Test 6

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Konu ünitesini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 “Genellikle kahramanlık konulu şiirlere yer veren bu aşık; aynı zamanda da Bolu Beyi ile olan mücadelesini şiirlerine yansıtmıştır. Gerçek adı Ruşen Ali olan bu aşık; iyiliksever yönünü de şiirlerinde göstermiştir.” Yukarıda hakkında bilgiler verilen aşık aşağıdakilerden hangisidir?

#2 “ Hem hece hem de aruz ölçüsünü eserlerinde kullanan bu mutasavvıf; genel olarak ilahi aşk ve insan sevgisine şiirlerinde yer vermiştir. Eserleri arasında Risaletü’n Nushiyye ve Divan sayılabilmektedir.” Hakkında bilgiler verilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

#3 Kayıkçı Kul Mustafa ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#4 “Ferman padişahınsa dağlar bizimdir” sözüyle bilinen aşık hakkındaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#5 “ Anadolu’yu karış karış gezen bu aşık; din dışı ve aşk konulu konuların en önemli temsilcisi olarak gösterilmektedir. Hece ölçüsü kullanmış ve lirik bir anlatım içeren şiirler söylemiştir.” Yukarıda hangi aşıktan söz edilmiştir?

#6 Aşağıdakilerden hangisi hem aruz hem de heceyle şiirler yazmış bir aşıktır?

#7 Hem hece hem de aruz kullanmayan şairlere hangisi örnektir?

#8 Dertli hakkındaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#9 Aşağıdakilerden hangisi Bayburtlu Zihni ile Erzurumlu Emrah’ın ortak özelliklerinden biridir?

#10 Aşağıdakilerden hangisi Gevheri’yi etkileyen şair olarak bilinmektedir?

#11 Gevheri ile ilgili olan bilgilerden hangisi gerçeği yansıtmamaktadır?

#12 Aşağıdaki şıklardan hangisinde mutasavvıf şairler bir arada verilmiştir?

#13 Divan şiirleriyle başarıyı yakalayamayan hangi şairin Sergüzeştname adlı eseri bilinmektedir?

#14 Divan şiirlerinden etkilenerek; gazel ve murabbalar da yazan aşık aşağıdakilerden hangisidir?

#15 Yöneticileri ve dini görüntü için yaşayanları eleştiren şiirler yazan aşık aşağıdakilerden hangisidir?

#16 Sultan İkinci Murat döneminde savaşlara katılan ve başkaldırı şiirleri yazan aşık hangisidir?

#17 Hoşgörüsü ile Dünya tarafından beğenilerek; UNESCO tarafından tescillenen şairler hangileridir?

#18 Aşağıdaki aşıklardan hangisi sadece hece ölçüsünü kullanmamıştır?

#19 Eleştiri nitelikli şiirlere yer veren ve hece ile aruzla şiir denemelerinin toplandığı Budalaname adlı eseri bulunan aşık aşağıdakilerden hangisidir?

#20 Aşağıdakilerden hangisi bir yeniçeri şairi değildir?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir