Türk Dili ve Edebiyatı 10. Sınıf Test 5

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Konu ünitesini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 Dini Tasavvufi halk şiirinin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#2 Aşağıdakilerden hangisi dini tasavvufi halk şiiri temsilcilerinden değildir?

#3 Dini tasavvufi halk şiiri için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

#4 Gazel, kaside ve mesnevi türünde Oğuz Türkçesi ile yazılmış olan eserler hangi edebiyat dönemi içerisinde sayılabilmektedir?

#5 Aşağıdakilerden hangisi dini tasavvufi halk edebiyatı örnekleri arasında yer alan bir nazım biçimi olarak gösterilebilir?

#6 Aşağıdakilerden hangisi dini tasavvufi halk edebiyatı nazım şekilleri arasında yer alamaz?

#7 “Hz. Muhammed ve Hz. Ali için yazılan övgü şiirleri olarak bilinir. Bestelenerek söylenen bu şiirler; Bektaşi tarikatına mensup şairler tarafından ortaya konulmuştur.” Yukarıda verilen tanım hangi nazım şekline aittir?

#8 “Dinle dalga geçer gibi yazılsa da açıklandığında önemli kavramlara değindiği belirlenen şiirler olarak görülmektedir. Bektaşi geleneğine ait bir nazım şekli olarak görülür ve didaktik şiirler olarak da adlandırılır.” Yukarıdaki tanımın tam olarak karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

#9 “Ruhum sana, varlık sana hayrandır Efendim! / Bir ben değil, alem sana kurbandır Efendim!.. – Ecrâm ü felek, levh ü kalem mest-i nigâhın, / Didarına aşık Ulu Yezdan’dır Efendim!..” Yukarıdaki dizelerin hangi dini tasavvufi şiir türüne ait olduğu söylenebilir?

#10 “Divan edebiyatı kavramlarından biri olsa da dini tasavvufi halk edebiyatı içerisinde de kullanılan bir nazım biçimidir. Divan edebiyatında devletin büyüklerine karşı övgüler içeren bu şiirler; tasavvufi şiir geleneği içerisinde ise Allah ve Hz. Muhammed’e yazılan şiirler olarak bilinmektedir.” Yukarıda tanımı verilen nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

#11 İlahilerin özelliklerini içeren seçeneklerden hangisi yanlış verilmiştir?

#12 “13. Yüzyılda ortaya çıkan” dini tasavvufi halk şiiri örneklerinin gelişmesinde hangi olay etkili olmamıştır?

#13 “Anasırdan bir libasa büründüm / Nar’ü, hak’ü, bad’ü, ab’dan göründüm / Hayrül beser ile dünyaya geldim / Adem ile bile bir yas idim ben” Yukarıdaki dizeler hangi dini tasavvufi nazım türüne aittir?

#14 Aşağıdakilerden hangisinde devriyeyle ilgili doğru bir bilgi verilmemiştir?

#15 Makalat adlı eser hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#16 Aşağıdakilerden hangisi dini tasavvufi gelenek hakkında söylenemez?

#17 Aşağıdakilerden hangisi 13-14. Yüzyıllar içerisinde yaşamış mutasavvıflar arasında yer almaz?

#18 Aşağıdakilerden hangisi dini tasavvufi halk şiiri içerisinde değerlendirilen eserlerden biri değildir?

#19 “Bektaşi şiir geleneğine ait bir nazım türü olarak öne çıkan bu biçim; bazı tasavvufçular tarafından küfür olarak görülse de temel olarak öğretici bir özelliğe sahiptir.” Yukarıda bilgileri verilen nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

#20 Nefes ve deme nazım türlerinin tek farkı aşağıdakilerden hangisidir?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir