Türk Dili ve Edebiyatı 10. Sınıf Test 4

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Konu ünitesini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 Anonim halk şiirlerinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisine yer yoktur?

#2 Anonim halk şiiri içerisinde hangi nazım biçimi söylenemez?

#3 “Uzaktır seçilmiyor Gönüldür geçilmiyor Gönül bir top ibrişim Dolaşmış açılmıyor” Yukarıdaki dizelerin özellikleri hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#4 “Anonim halk edebiyatının en yaygın olarak kullanılan nazım biçimidir. Bent ve kavuştak bölümlerinden meydana gelen bu nazım biçimi; 7’li 8’li ve 11’li hece ölçüleriyle yazılmıştır. Acı ya da sevinç içeren konuları kapsayabilir.” Yukarıda hakkında bilgiler verilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

#5 Semailerin diğer aşık tarzı halk edebiyatı nazım biçimlerinden ayrılmasını sağlayan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

#6 Aşık tarzı halk edebiyatı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#7 “Halk şiirinin en uzun nazım biçimi olan bu şiirlerde 6+5 durak ve düz uyak sıralaması tercih edilmektedir. Konusu bakımından ise kişilerin fazlaca etkilendiği olayları yansıtmaktadır. Kendine özgü bir söylenişi bulunmaktadır.” Yukarıda bahsi geçen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

#8 Şubeye vardım da künyen okundu, / Emirdağ’ı başımıza yıkıldı, / Dostumuz ağladı, düşman bakındı, / Dön gel oğlum dön gel kurban oluyum, / Sana kırk belikli gelin alıyım.” Yukarıda verilen dizeler hangi nazım biçimine aittir?

#9 Hem anonim halk edebiyatı hem de aşık tarzı halk edebiyatı içerisinde değerlendirilebilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

#10 Savaş ve yiğitlik konularında yazılan ve coşkulu bir anlatıma sahip olan nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

#11 Varsağı ile ilgili verilen bilgiler hakkında aşağıdakilerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

#12 Aşık tarzı edebiyat ile anonim halk edebiyatı arasındaki farklar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

#13 Aşık edebiyatının en uzun nazım biçimi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

#14 Ölen kişinin arkasından söylenen şiirler arasında aşağıdakilerden hangisi yer alamaz?

#15 “ Doğa, aşk gibi gibi konuları içererek; kendine has ezgisiyle söylenen şiirlere _______ adı verilir. Varsak Türkleri tarafından söylenen kahramanlık konulu şiirlere ___________ denir.” Yukarıda tanımları verilen nazım biçimleri aşağıdakilerden hangisidir?

#16 Semai ve varsağının ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#17 “Gönül gurbet ele çıkma / Ya gelinir ya gelinmez / Her dilbere meyil verme / Ya sevilir ya sevilmez” Yukarıdaki dörtlükler hangi nazım türü içerisinde sayılabilir?

#18 Hangi aşık tarzı halk edebiyatı unsurunda şair mahlasını kullanmaz?

#19 Aşık tarzı edebiyat hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

#20 Koşma hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir