10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri

Türk Dili ve Edebiyatı 10. Sınıf Test 1

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Testleri Soru ve Cevapları

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Konu ünitesini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 Göktürk Dönemi içerisindeki edebi ürünler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#2 Aşağıdakilerden hangisi Köktürk Yazıtları’na ait doğru bir bilgi değildir?

#3 Aşağıdakilerden hangisi ilk derleme çalışmasının yapıldığı eserdir?

#4 Uygur metinleri hakkında verilen bilgiler arasında hangisi yanlıştır?

#5 İslamiyet öncesi edebi eserlerden alınan dizelerden hangisi dini bir öge içermektedir?

#6 “Alp Er Tunga öldi mü? / Isız ajun kaldı mu? / Ödlek öçin aldı mu? / Emdi yürek yırtılur. – Ödlek yırag közetti / Oğrun tuzağ uzattı / Begler begin azıttı / Kaçsa kah kurtulur?” Yukarıdaki dizelerin ortak özellikleri arasında hangisi sayılamaz?

#7 “Yağı otın öçürgen / Toydın anı köçürgen / İşler üzüp keçürgen / Teğdi okı öldürü” Yukarıdaki dizelerin nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

#8 “Tecrübeli insanın sözü buna benzer; tecrübeli insan elin, günün işini bilir.” Bu açıklama aşağıdaki dizelerin hangisine aittir?

#9 Aşağıdakilerden hangisinde İslamiyet öncesi Türk edebiyatının özelliklerinden biri verilmemiştir?

#10 Aşağıdaki alfabelerin hangisini Türkler kullanmamıştır?

#11 İslamiyet’e geçiş döneminde aşağıdaki eserlerden hangisi yazılmamıştır?

#12 Dede Korkut Hikayeleri hakkında verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

#13 “biligsizke hak söz tatıgsız erür / Angar pend nasihat asıgsız erür / Ne türlüg arıgsız arır yumakm / Cahil yup anmaz arıgsız erür – (Bilgisize hak söz tatsız olur Öğüt, / Nasihat faydasız olur. / Nasıl kirli temizlenir yıkamakla; / Cahil temizlenmez, hep pis olur.)” Atabetü’l Hakayık adlı eserden alınan bu dizeler hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlış bir yargı içermektedir?

#14 Aşağıdakilerden hangisi Uygur Türkleri’ne ait bir destandır?

#15 İslamiyet öncesi ürünlerin tanımlamalarından hangisi yanlış yapılmıştır?

#16 “Bezirganlar der: Yiğit yiğit bey yiğit, sen benim ünümü anla sözümü dinle, on altı yıldır ki Oğuz içinden gitmiştik. fevkalade kafir malını Oğuz beylerine getiriyorduk. Pasının Kara Derbent ağzına göğüs vermiş idik20. Evnük Kalesi’nin beş yüz kafiri üzerimize saldırdı. kardeşim esir oldu, malımızı rızkımızı yağmaladılar, geri döndüler, kara başımı kaldırdım sana geldim, kara basının sadakası yiğit medet bana dedi. “ Yukarıda bulunan paragraf; hangi metin türüne örnek olarak verilebilmektedir?

#17 “ Boz oğlan babasının evine geldi. Babasına haber verildi bezirganlar geldi diye. Babası sevindi, çadır otağ, alaca gölgelik diktirdi, ipek halıcıklar serdi, geçti oturdu. Oğlunu sağ yanına aldı. Oğlan bezirganlar hususundan bir söz söylemedi, kafirleri öldürdüğünden bahsetmedi. Birdenbire bezirganlar geldiler. Baş indirip selam verdiler. Gördüler ki o yiğit ki baş kesmiştir, kan dökmüştür. Pay Püre Bey’in sağında oturuyor. Bezirganlar yürüdüler yiğidin elini öptüler. Bunlar böyle edince Pay Püre Bey’in hiddeti tuttu, bezirganlara der: Bre kavat oğlu kavatlar, baba dururken oğul elini mi öperler?” – Yukarıdaki metin hangi edebi döneme aittir?

#18 Türk edebiyatının ilk mesnevisi ve ilk alegorik eseri olarak bilinen ürün hangisidir?

#19 “Kaşgarlı Mahmut tarafından yazıya geçirilen bu destan; kahramanıyla aynı ismi taşımaktadır. Kahramanın Büyük İskender’le olan mücadelelerini içererek; 9. Yüzyılda geçtiği söylenmektedir.” Yukarıda bahsedilen destan aşağıdakilerden hangisidir?

#20 Destanlar hakkında yer alan seçeneklerden hangisi doğrudur?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir