TANZİMAT EDEBİYATI DÖNEMİNDE İLKLER

 • İlk Eleştiri Eseri: Tahrib-i Harabat - Namık Kemal - 1887
 • Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatında ilk edebi tartışma: Şinasi ile Sait Bey arasındadır.
 • Türk edebiyatında bovarist tipleri ilk kaleme alan sanatçı:
  Ahmet Mithat Efendi
 • Hem romanın yazılışı hem de asıl olay örgüsünü anlatış yönüyle dünya edebiyatında ilk olma özelliğini taşıyan romanın adı ve yazarı: Müşahedat - Ahmet Mithat Efendi
 • İlk polisiye roman: Esrar-ı Cinayet - Ahmet Mithat Efendi
 • Yanlış Batılılaşmayı anlatan ilk roman: Felatun Bey ve Rakım Efendi - Ahmet Mithat Efendi
 • Yurt dışında yayımlanan ilk gazete: Hürriyet - Namık Kemal ve Ziya Paşa çıkarmıştır.
 • Batılı anlamda ilk anı: Defteri Amal(Ziya Paşa)
 • Tanzimat’tan sonraki edebiyatımızın ilk kadın şairi: Nigar Hanım
 • İlk tezli ( bir görüşü savunan ) romanımız: Zehra - Nabizade Nazım
 • Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı: Sarf ı Türki - Süleyman Paşa
 • İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı: Ahmet Vefik Paşa
 • İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi: Kamus’ul Alam
 • İlk yerli tiyatro eseri: Şair Evlenmesi(Şinasi)
 • İlk yerli roman: Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat - Şemsettin Sami
 • İlk çeviri roman: Fenelon’dan Telemak(Yusuf Kamil Paşa)
 • İlk köy romanı: Karabibik - Nabizade Nazım
 • İlk resmi Türkçe gazete: Takvim i Vakayi
 • İlk yarı gazete: Ceride-i Havadis
 • Edebiyatımızda ilk tarihi roman denemesi: Yeniçeriler - Ahmet Mithat Efendi
 • İlk tarihi roman: Cezmi - Namık Kemal, Yeniçeriler - Ahmet Mithat Efendi
 • İlk özel gazete: Tercüman-ı Ahval( Şinasi ve Agâh Efendi çıkarmıştır)
 • İlk pastoral şiir: Sahra - Abdülhak Hamit Tarhan
 • İlk şiir ve fabl çevirisini yapan, ilk makaleyi yazan ve noktalama işaretlerini ilk kullanan ilk Türk gazeteci, edebiyat kelimesini ilk kullanan, şiire ilk başlığı koyan, atasözlerini derleyen ilk kişi: Şinasi
 • İlk antoloji: Harabat - Ziya Paşa
 • İlk atasözleri kitabı: Durub-i Emsal-ı Osmaniye -Şinasi
 • İlk mizah dergisi: Diyojen - Teodor Kasap
 • Türk Edebiyatında yayınlanmış ilk öykü denemesi: Müsameratname - Emin Nihat
 • İlk hikâye kitabı: Letaif-i Rivayet - Ahmet Mithat Efendi
 • Batılı anlamda ilk hikaye: Küçük Şeyler - Samipaşazade Sezai
 • İlk Türkçe sözlük: Kamus-ı Türkî - Şemsettin Sami
 • İlk naturalist eser: Zehra - Nabizade Nazım
 • İlk köy şiiri: Köylü Kızların Şarkısı - Muallim Naci
 • Edebiyatımızda kafiyesiz ilk şiiri yazan: A. Hamit - Validem
 • Aruz ölçüsüyle yazılan ilk tiyatro eseri: Eşber - Abdulhak Hamit Tarhan
 • Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri: Nesteren - Abdulhak Hamit Tarhan
 • İlk atasözleri kitabı: Durub-i Emsal-ı Osmaniye - Şinasi
 • İlk makale: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
 • Sahnelenen ilk tiyatro: Vatan yahut Silistre
 • İlk röportaj: Rüya - Ziya Paşa
 • İlk pastoral şiir: Sahra - Abdulhak Hamit Tarhan
 • İlk köy Romanı: Karabibik - Nabizade Nazım
 • İlk Psikolojik Roman Denemesi: Zehra - Nabizade Nazım
 • Batılı anlamda ilk günlük örneği: Seyahat Jurnali - Direktör Ali Bey
 • İlk özdeyiş örneği: Lehçetü’ l Hakayık - Direktör Ali Bey
 • İlk realist roman: Araba Sevdası - Recaizade Mahmut Ekrem
 • İlk Türk kadın romancı: Fatma Aliye Hanım
 • İlk Türkçe mizah gazetesi: Boşboğaz Bir Âdem
 • Edebiyat alanını da kapsayan ilk kuram kitabı ve yazarı: Poetika -Aristo

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir