SERVETİ FÜNUN, FECRİ ATİ ve MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİNDE İLKLER

 • İlk edebi topluluk: Servet-i Fünun
 • İlk edebiyat teorisi yapıtı: Talim-i Edebiyat - Recaizade Mahmut Ekrem
 • Serbest müstezatı aruzla deneyen ilk şairimiz: Tevfik Fikret
 • Şiirde noktalama işaretini ilk kullanan şair: Tevfik Fikret
 • Serbest vezni aruzla deneyen ilk kişi: Tevfik Fikret
 • Edebiyatımızdaki ilk Terza-Rima örneği: Şehrayin - Tevfik Fikret
 • İlk anjabmanı kullanan isim: Tevfik Fikret
 • Çocuklarla ilgili şiir kitabı yazan ilk kişi: Tevfik Fikret - Şermin
 • Aydınlar arasında heceyi ilk kez deneyen sanatçı: M. Emin Yurdakul
 • Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan sanatçımız: M. Emin Yurdakul
 • Hayat hikâyesini İngilizce yazan ilk yazarımız: Halide Edip Adıvar
 • Mektup tarzında yazılmış ilk roman: Mutallaka - Hüseyin Rahmi Gürpınar
 • İlk polisiye roman: Esrar-ı Cinayet - Ahmet Mithat Efendi
 • Dilde sadeleşmeyi savunan ilk dergi: Genç Kalemler
 • İlk edebiyat dergimiz: Hazine-i Evrak
 • Batı tekniğine uygun ilk roman: Aşk-ı Memnu - Halit Ziya Uşaklıgil
 • İlk Mensur şiirin ilk örneklerini veren kişi: Halit Ziya Uşaklıgil -
  Mensur Şiirler
 • İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf - Eylül
 • Edebi bildiri yayımlayan ilk topluluk: Fecri Ati
 • Batılı anlamda ilk edebiyat tarihçimiz: Fuat Köprülü
 • Sone nazım şeklini ilk kullanan isim: Süleyman Nesip
 • Memleketçi edebiyatın ilk bildirisini yazan isim: Faruk Nafız Çamlıbel
 • Resim altına şiir yazan ilk isim: Recaizade Mahmud Ekrem - Kelebek
 • Dış Türkleri konu alan ilk roman: Gönül Hanım - Ahmet Hikmet Müftüoğlu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir