SABRİ ESAT SİYAVUŞGİL

  • Ruh bilimi, eğitim ve folklor konularında çalışmalarıyla tanınmıştır. Bununla beraber fıkra yazarlığı da bilinmektedir.
  • Etrafında gördüklerini bir fotoğrafçı detaycılığıyla yani olduğu gibi göstermek istemiştir.
  • Şiirlerinde empresyonizmin etkisi gözlemlenmektedir.
  • Fransız edebiyatından çevirileriyle tanınmıştır.
  • Şiirerinde hece ölçüsünü kullanmıştır.
  • Sait Faik Abasıyanık'ın öykülerini de Fransızcaya çevirmiştir.

ESERLERİ

Şiir: Odalar ve Sofalar

İnceleme: İstanbul’da Karagöz ve Karagöz’de İstanbul, Psikoloji ve Terbiye Bahisler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir