ÖZ (SAF) ŞİİR ve YEDİ MEŞALECİLER

ÖZ (SAF) ŞİİR ve YEDİ MEŞALECİLER

ÖZ (SAF) ŞİİR

 • Şiir dili her şeyin üstünde görülür
 • İyi ve güzel şiir yazmak amaçtır.
 • Kendilerine özgü bir imge kullanımları vardır.
 • Şiiri, asil bir sanat olarak benimserler.
 • İçsel ve bireyci bir yaklaşımla insanı eserlerinde anlatırlar.
 • En değerli şey dize olarak kabul görür.
 • Şiirde biçim kaygısı ve ahenk önemli unsurlardır.
 • Hece ölçüsünü kullanırlar.
 • Sembolizmin etkisinde kalmışlardır.
 • Gizemcilik, simgecilik ve bireysellik esastır.
 • İmge ve çağrışımları kullanmışlardır.
 • Ruh, aşk, ölüm, masal, rüya gibi temaları sıkça işlemişlerdir.

TEMSİLCİLER:

Yedi Meşaleciler

 • Beş Hececilere tepki düşüncesiyle ortaya çıkmışlardır.
 • Milli edebiyatçıların gerçekten uzak, duygusal memleketçi yaklaşımlarına karşı çıkmışlardır.
 • Sanat, sanat için anlayışını savunurlar.
 • Onlara göre Batı ilkeleriyle sanat yapılmalı, geleneksel temaların yerini bunlar almalıdır..
 • Şiirde konu zenginliğini hayalcilikle elde ederler.
 • Şiirde heceyi kullanmışlardır.
 • Çarpıcı imge ve benzetmelerle zenginleştirdikleri şiirleri, ustalıkla yapılmış tabloya benzer.
 • Sembolizmin etkisinde; “Canlılık, İçtenlik, daima yenilik” ilkeleridir.
 • Edebiyatımızda kısa süreli bir dönemleri oldu, hedeflerine ulaşamadan dağıldılar.

TEMSİLCİLER:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir