MİLLİ EDEBİYAT ZEVK ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR (1920- 1950)

MİLLİ EDEBİYAT ZEVK ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR (1920- 1950)

  • Kurtuluş Savaşı’nın etkilerinin devam ettiği bir dönemde ortaya çıkmış, dünyadaki milliyetçilik akımından etkisinde kalmışlardır.
  • Anadolu halkının hayatını, kültürünü, sanat anlayışını ve zevklerini şiirlerinde konu olarak işlemişlerdir.
  • Milli kültüre önem verdiler.
  • Şiirde ses akışı, ahenk ve yapı nitelikleri bakımından öz şiir anlayışına yakındırlar.
  • Halk şiirindeki nazım biçimlerini ve hece ölçüsünü kullandılar ve Nazım birimi olarak da dörtlüğü benimsediler.
  • Açık, sade ve süssüz bir anlatımları vardır.

Kültür Haftası, Hisar, Çınaraltı, Ağaç şiirlerini yayımladıkları dergiler olarak bilinmektedir.

TEMSİLCİLER:

Beş Hececiler

Bulundukların dönemin etkisiyle; Anadolu halkı, memleket sevgisi ve kahramanlık gibi temaları ele alan şairler, 1. Dünya Savaşı yıllarında yoğun olarak eser üretmeye başlamışlardır.

TEMSİLCİLER:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir