İKİNCİ YENİ SONRASI TOPLUMCU ŞİİR (1960- 1980)

İKİNCİ YENİ SONRASI TOPLUMCU ŞİİR (1960- 1980)

 • Sosyal ve politik problemler karşısında bireyin eleştirel tavrını ve özgürlük arayışını yansıtmışlardır.
 • Onlara göre şiir, toplum bilincini uyaran ve toplumu dönüştüren bilincin bir aracıdır.
 • Slogan ve söylev üslubu ağır basar.
 • Şairler kendilerini toplumun sözcüsü olarak görürler.
 • Geleceğe dair ümit, inanç, direnme ve sorgulama isteği temaların ortak özelliğidir.
 • Şiir dili ve söyleyişinde abartıdan kaçınmışlardır.
 • Açık anlatım tercih edilmiştir.
 • Somut şiir anlayışına sahiptirler.
 • Toplumcu şairler; milli, toplumsal ve evrensel problemler karşısında şiiri bir araç olarak görmüştür. Mücadelede toplumun sözcülüğünü yapmış, şiirden kitleleri harekete geçiren önemli bir etken olarak görülmüştür.
 • Biçimden çok içeriğe önem verilmiştir.
 • Serbest nazım geleneğini korumuşlardır.

TEMSİLCİLER:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir