İKİNCİ YENİ AKIMI (1950- 1965)

İKİNCİ YENİ AKIMI (1950- 1965)

 • Garipçilerin şiiri basite indirgemelerine tepki olarak gelişmiştir.
 • 2. Yenicilere göre şiirde hikâyeci anlatım yolu yanlıştır. Çünkü şiir, hikâye gibi sunulamaz.
 • Şiirde anlatım kapalı ve soyut olmalıdır.
 • Söyleyiş biçimi anlamdan daha önemlidir.
 • İmge ve söz sanatları önemlidir.
 • Şiir üslubu; konuşma dilinden uzak, özgün olmalı ve mantık dokusundan arındırılmalıdır.
 • Şiir; bir felsefi anlayış ve mutlak gerçeği bulma ve problemlere çözüm üretme sanatı değildir.
 • Ahlaki değere bağlı erdem, gerçek gibi değerler, şiirin amacı değildir.
 • Şiirde ahenk; ölçü ve kafiye ile olmaz, bu değer musiki ve anlatım zenginliğiyle sağlanmalıdır.
 • Özellikle insanı aşırı bir soyutlama ile anlatmayı uygun görmüşlerdir.
 • İçsel, bireye dayalı bir şiir anlayışıdır.
 • Modern çağda yaşayan bireyin toplum içinde yalnızlaşması ve yabancılaşması, yalnızlık , bunalım, gibi temalar öne çıkmıştır.
 • Sürrealizm benimsenmiştir.

TEMSİLCİLER:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir