ARİP AKIMI - 1. YENİ (1940- 1950)

GARİP AKIMI – 1. YENİ (1940- 1950)

Melih Cevdet, Orhan Veli ve Oktay Rıfat’ın; Garip adlı ortak bir şiir kitabı yayımlamaları ve bu kitabın ön sözünde Orhan Veli’nin şiir anlayışlarını ortaya koymasıyla yerleşik bütün şiir anlayışlarına bir karşı koyuş olarak kendilerini ifade etmişlerdir.

  • Şiirde ölçü ve kafiyeyi reddederek ve Serbest nazmı benimsemişlerdir.
  • Onlara göre süslü, sanatlı, şairane söyleyişler anlamsız ve gereksizdir.
  • Sıradan söyleyişler ve halk ağzı şiir dilinde yer bulmalıdır.
  • Günlük yaşamın içinden sıradan insanlar ve her konuya şiirde yer verilmelidir.
  • Toplumda görülen problemleri, şiirin doğal akışında vermek gerekir.

Bu akıma mensup şairlerin şiirleri, dadaizm ve sürrealizmin izlerini taşır.

TEMSİLCİLER:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir