Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir

GARİP DIŞINDA YENİLİĞİ SÜRDÜREN ŞİİR (1940- 1960)

 • Aynı dönemde olmalarına rağmen Garip ve 2. Yeni gibi topluluklara katılmamışlardır.
 • Şiirlerine ideolojik anlayışı temel yapmamışlardır.
 • Yenilikçi bir düşünce, bakış açısı ve üslup aramışlardır.
 • Şiirlerinde Lirizmi koruyarak yeniliği sürdürmüşlerdir.
 • Serbest şiire bağlıdırlar.
 • Kendi tarzlarında yenilik ve değişim ihtiyacı hissetmişlerdir.

TEMSİLCİLER:

Maviciler

 • Garip akımına karşı çıkışları; şiirin basit olamayacağı, zengin benzetmeli, içli, derin olması nedenleriyle açıklanmıştır.
 • Klasik anlayışla, sanatlı söyleyişi yapısını benimsemişlerdir.
 • Divan şiirinin imgelerinden de yararlanmaları ve geleneği reddetmemeleri bir diğer özellikleridir
 • Nazım Hikmet’ten etkilenişler, toplumsal gerçekçilere yakın olmuşlardır.
 • Şiiri herhangi bir ideolojinin aracı haline getirmekten kaçınmışlardır.
 • Bireyin duygusal dünyasını ele almışlardır.

TEMSİLCİLER:

Hisarcılar

 • Eski şiirimizden, milli kültür ve edebiyatımızdan kopmadan yeni ve güzel bir şiir sergilemek amacına sahiptiler.
 • Şiiri içinde kaosa neden oldukları ve yozlaştırdıklarını düşündükleri 1. ve 2.Yeni’ye karşı çıkmışlardır.
 • Sanatta yenilik olmalı ama eskiyle bağlar kopmamalıdır düşüncesinde oldular.
 • Yaşayan dil esas kaynak olmalıdır.
 • Sanat bir propaganda aracı olarak kullanılmamalıdır.

TEMSİLCİLER:

 • Bekir Sıtkı Erdoğan
 • Gültekin Samanoğlu
 • İlhan Geçer
 • Mehmet Çınarlı
 • Munis Faik Ozansoy
 • Mustafa Necati Karaer
 • Yavuz Bülent Bakiler

1960 SONRASI MİSTİK DUYARLILIK ŞİİRİ

TEMSİLCİLER:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir