ECE AYHAN (1931-2002)

  • Aklın sınırlarını zorlayan, okuyucuyu şaşırtma amacı güden bir üslup benimsemiştir.
  • “İkinci Yeni” yerine “Sivil Şiir” adının kullanılmasını önermiştir.
  • Sürrealist yazım tekniklerini şiirine ustalıkla uygulamıştır.
  • Onun şiirinde sözcükle dize arasında korkunç bir inatlaşma vardır. Sözcük, kullanıldığı dize içerisindeki yerinden dolayı okuyucu tarafından yadırganır.
  • O, yerleşik dil doğasını yıkarak kendine özgü bir dil yaratmak ister.

Eserleri:

Şiir: Kınar Hanım’ın Denizleri, Bakışsız Bir Kedi Kara, Ortadokslular, Yort Savrul (Toplu Şiirler), Zambaklı Padişah, Devlet ve Tabiat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir