Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATININ OLUŞUMU VE GENEL ÖZELLİKLERİ

 • Cumhuriyetin ilk yıllarındaki sanat anlayışına “memleketçilik” duygusu hakimdir.
 • Dilde sadeleşmede başarıya ulaşılmıştır.
 • Milli edebiyat ile başlayan halka açılma ilkesi bu dönemde ana ilke haline gelmiştir. Anadolu’yu ve Anadolu insanını tanıma ve tanıtma yoluna gidilmiştir.
 • Kurtuluş Savaşı esnasındaki “kahramanlık edebiyatı” Cumhuriyet2ten sonra “memleketçi edebiyat”a dönüşmüştür.
 • Türk Dil Kurumu kurulmuştur.
 • Türk Edebiyatı İstanbul aydınlarının tekelinden kurtulmaya başlamıştır. Anadolu’dan aydın edebiyatçılar yetişmeye başlamıştır.
 • Doğu ve Batı edebiyatının klasikleri Türkçeye çevrilmiştir.
 • Eserlere halk dili hakimdir.

ÖĞRETİCİ METİNLER

 • Sade, açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Arapça ve Farsça sözcüklere pek yer verilmemiştir.
 • Anadolu’ya yönelme, Batılılaşma, kalkınma, millet ve milletin kültürü benzeri milli konular işlenmiştir.
 • Bilgilendirme amacı güdülür.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda öğretici metinlerde  eser veren önemli sanatçılar şunlardır:

Deneme: Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin, Sabahattin Eyüboğlu, Salah Birsel, Oktay Akbal, Cemil Meriç, Mehmet Kaplan, Nihat Sami Banarlı, Nermi Uygur, Ahmet Hamdi Tanpınar, Vedat Günyol, Orhan Burian, Tahsin Yücel, Akşit Göktürk, Hilmi Yavuz

Makale: Ahmet Hamdi, Cemil Meriç, Falih Rıfkı Atay, Erol Güngör, Nurettin Topçu

Gezi yazısı: Azra Erhat, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Haldun Taner, Oktay Akbal, Falih Rıfkı Atay

Anı: Halikarnas Balıkçısı Ruşen Eşref, Falih Rıfkı Atay, Yusuf Ziya Ortaç, Oktay Akbal, Yahya Kemal, Vedat Nedim Tör, Salah Birsel

Fıkra: Peyami Safa, Uğur Mumcu, Falih Rıfkı Atay, Yusuf Ziya, Burhan Felek, Necip Fazıl, Çetin Altan, Abdi İpekçi, İlhan Selçuk

Eleştiri: Mehmet Kaplan, Mehmet Fuat, Fethi Naci, Asım Bezirci, Tahir Alangu, Berna Moran, Fahir Onger, Mehmet H. Doğan, Adnan Benk, Adnan Binyazar, Semih Gümüş, Muzaffer Erdost, Gürsel Aytaç

Günlük: Nurullah Ataç, Salah Birsel, Mehmet Seyda, Oktay Akbal, Tomris Uyar, Muzaffer Buyrukçu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir