COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)

  • Şiirlerde kullanılan dil sadedir.
  • Aruz ölçüsü yerine hece ölçüsü kullanımı yaygınlaşmıştır.
  • Ahmet Haşim, ve Yahya Kemal aruzu terk etmemiş, arzula şiir yazmaya devam etmiştir.
  • Cumhuriyet Dönemi şiiri için “Halk şiiri geleneği” önemli bir kaynak teşkil eder.
  • Şiirler “hamasi” (destansı/cesur) söyleyişler içerir.
  • Didaktik şiirler yazılmıştır.
  • Şiirlerde gurbet teması, ulus sevgisi, yurdu tanıtma ve yüceltme arzusu göze çarpar.
  • Anadolu’ya yönelme ülküsünün ana ülkü olmasına karşın birçok şair Anadolu’yu dışarıdan gözlemlemiştir.
  • Biçim ve içerik bakımından oldukça büyük değişiklikler yaşanmış, çeşitli şiir toplulukları ortaya çıkmıştır.
  • Garip akımının ardından (1940’tan sonra) serbest şiir yaygınlaşmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir