Üniversite Hazırlık AYT Türkçe Test 9 (20 Soru – Süreli)

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Yanlış işaretlediğiniz konu ünitelerini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 Aşağıda verilen sanatçı – unvan/mahlas eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

#2 Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatımızın hiciv şairlerinden biri değildir?

#3 Aşağıdakilerden hangisi nazımı nesre yaklaştıran şairlerden biridir?

#4 Aşağıdaki sanatçılardan hangisi roman türünde eser vermiştir?

#5 “Şiirlerde gurbet teması, ulus sevgisi, yurdu tanıtma ve yüceltme arzusu göze çarpar. / Anadolu’ya yönelme ülküsünün ana ülkü olmasına karşın birçok şair Anadolu’yu dışarıdan gözlemlemiştir. / Sanatçılar dönemim başından beri “Sanat için sanat” anlayışına bağlı kalarak hareket etmiş ve bu doğrultuda eserler vermişlerdir. / Biçim ve içerik bakımından oldukça büyük değişiklikler yaşanmış, çeşitli şiir toplulukları ortaya çıkmıştır. / Garip akımının ardından (1940’tan sonra) serbest şiir yaygınlaşmıştır.” Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı şiiri için yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

#6 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#7 “1970’ten sonra gelişen Türk öykücülüğünün önemli isimlerindendir. / Öykülerinde çağrışım, imge, iç konuşma, betimleme ve ayrıntılar kullanmıştır. / Papirüs dergisini çıkaran kişilerden arasındadır. / Eserlerinde dili ustalıkla kullanır.” Aşağıdakilerden hangisi yukarıda özellikleri verilen sanatçının eserlerinden biridir?

#8 Aşağıda verilen Cumhuriyet Dönemi tiyatrosuna dair bilgilerden hangisi doğru değildir?

#9 “Günün Adamı, Dışarıdakiler, Keşanlı Ali Destanı” – Aşağıdakilerden hangisi yukarıda eserleri verilen sanatçının yukarıdakilerden başka bir türde eseridir?

#10 Ayşe Kulin hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

#11 “… “Benim Adım Kırmızı” romanında Osmanlı ve İran nakkaşlarını, Batı dışındaki dünyanın görme ve resmetme biçimlerini bir aşk ve aile romanının entrikasıyla hikâye ederek anlatmıştır. “İlk ve son siyasi romanım” dediği “Kar” adlı kitabını 2002’de yayımlayan yazarın 2003’te yayımladığı “İstanbul”, yazarın hem yirmi iki yaşına kadar olan hatıralarını aktardığı bir hatıra kitabı, hem de kendi kişisel albümüyle, Batılı ressamların ve yerli fotoğrafçıların eserleriyle zenginleştirilmiş, İstanbul üzerine bir denemedir.” – Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?

#12 Modernizm akımına dair aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#13 Aşağıda Aziz Nesin hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#14 “İlk romanı olan “Kuyucaklı Yusuf”, toplumcu gerçekçi Türk edebiyatının ilk başarılı örneğidir. Yusuf’un şahsi hayatında Anadolu’daki toplumsal gerçeklik üzerine tutulmuş bir ayna gibidir. Otobiyografik karakterli romanı “İçimizdeki Şeytan”da doğruyu bilmesine rağmen sessiz kalan bir aydının, Ömer’in yalnızlığını, kararsızlığını, kendini bulma sürecindeki bunalımlarını iç çatışmalarını ele alır. Anı biçiminde yazılan “Kürk Mantolu Madonna”da uygarlık çatışması içinde bulunan aydının çelişkilerini iç konuşma, bilinç akışı gibi tekniklerle ele alır.” – Aşağıdakilerden hangisi yukarıda özellikleri verilen sanatçının öykü türündeki eserlerinden biri değildir?

#15 “* John Steinbeck * E. Hemingway * Emile Zola” – Yukarıdaki yazarların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

#16 Aşağıdakilerden hangisinde aynı sanatçının eserleri bir arada verilmemiştir?

#17 – Orta sınıfın acısını, dertlerini ve duygusal değişimlerini anlatan romanlar yazmıştır. / – “Berlin’in Nar Çiçeği” adlı romanı kültür karmaşasında yaşayan Türk işçilerini anlatmıştır.” – Yukarıda verilen bilgilere göre anlatılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

#18 “General’in evinde özel öğretmenlik yapan Alexis Ivanovitch, aşık olduğu kadını borçlarından kurtarmak için girdiği bir kumarhanede kazanmak ya da kaybetmekten daha önemli bir şeyi fark eder: ruhunda barındırdığı önlenemez kumarbaz eğilim. Bu farkındalık eşiğinin ardından Alexis’in hayatının ellerinden kayıp gidişinin hikayesi de başlamış olur.” – Yukarıda özeti verilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

#19 Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Türkiye dışındaki Çağdaş Türk Edebiyatı’nda Sovyet Kırgız asıllı bir edebiyatçıdır?

#20 Aşağıdaki yazarlardan hangisi daha çok eleştiri türünde eser veren bir yazarımız değildir?

#21 Aşağıdaki yazarlardan hangisi anı türünde eser veren bir yazarımız değildir?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir