Üniversite Hazırlık AYT Türkçe Test 8 (20 Soru – Süreli)

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Yanlış işaretlediğiniz konu ünitelerini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 “Türk edebiyatında “Saf Şiir” eğilimi Ahmet Haşim’in …….. adlı makalesiyle (Türk Edebiyatı’nın ilk poetika örneği) başlar.” – Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#2 “Bu topluluğun sanatçıları için önemli olan biçimsel anlamda iyi, özgün ve güzel şiirler meydana getirmektir. Sanatçılar şiiri soylu bir sanat olarak kabul etmiş ve sembolizm akımının etkisinde kalmışlar, dili olabildiğince saf hale getirmek için çabalamışlardır.” – Yukarıda anlatılan şiir anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

#3 “Ne hoş, ey güzel Tanrım, ne hoş / Magillerde sefer etmek! / Bir sahilden çözülüp gitmek / Düşünceler gibi başıboş.” – Yukarıda Orhan Veli’nin Açsam Rüzgara adlı şiirinden verilen parçada kullanılan söz sanatları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#4 Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminin ilk topluluğu olan Yedi Meşale Topluluğu’nun üyelerinden biri değildir?

#5 Yedi Meşaleciler’in tek hikaye yazarıdır. / “Osmanoflar” romanını yazmıştır. / Cumhuriyet Dönemi’nde korku türünde örnekler veren ilk hikayecidir.” – Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

#6 Aşağıda Ercümend Behzad Lav hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#7 Çehov tarzı hikâyeciliğinin en usta temsilcisidir. / Sarnıç, Semaver, Şahmerdan adlı eserleri mevcuttur. / Türk hikâyeciliğinin en önemli isimlerindendir.” – Yukarıda özellikleri verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

#8 Aşağıdakilerden hangisi asıl adı Cevat Şakir Kabaağaçlı olan yazara ait bir eser değildir?

#9 Aşağıdaki Divan Edebiyatı nazım biçimlerinden hangisi bentten oluşan nazım biçimlerine örnek olarak verilebilir?

#10 Anonim Halk Edebiyatı nazım biçimlerinde aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#11 Aşağıdakilerden hangisi Batı Etkisi Altında Gelişen Türk Edebiyatı nazım biçimlerinden biri değildir?

#12 Bir şiirde ünsüz bir harfin sıkça tekrarlanması aşağıdakilerden hangisine örnek teşkil eder?

#13 “Kırık Saz adlı eserinde Tevfik Fikret’in şiirlerini sadeleştirmiştir. / Fahriye, Olvido ve Serenad en bilinen şiirlerinden bazılarıdır. / Sembolizmin etkisinde kalmıştır.” – Yukarıda bilgileri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

#14 Aşağıda postmodernizm hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#15 Aşağıdaki eserlerden hangisi Haldun Taner’e ait değildir?

#16 “Düşsel romanlarıyla ünlenmiştir. / Balık İzlerinin Sesleri adlı bir romanı mevcuttur. / Yapıtlarında döneminin sanatçılarına yer verir.” Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bilgileri verilen sanatçının eserlerinden biri değildir?

#17 Aşağıda verilen yapıt – sanatçı eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

#18 Aşağıda verilen yapıt – sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

#19 Aşağıda verilen roman kahramanları ve eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

#20 Aşağıdakilerden hangisi Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde yer alan ülkelerden biri değildir?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir