Üniversite Hazırlık AYT Türkçe Test 7 (20 Soru – Süreli)

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Yanlış işaretlediğiniz konu ünitelerini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 “Edip Ahmet Yükneki tarafından 12.yüzyılda yazılmıştır. / Anlamı “Hakikatlerin Eşiği” dir.” – Yukarıda bilgileri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

#2 Oğuz Türklerinin yaptığı savaşlar ve Oğuz boyları arasındaki anlaşmazlıkların konu olarak işlendiği 12 hikayeden oluşan eserin adı nedir?

#3 Divan-ı Hikmet hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#4 Aşağıda verilen şairlerden hangisi İkinci Yeni anlayışı çerçevesinde eser vermemiştir?

#5 Türk Edebiyatı’ndaki en büyük temsilcilerinden biri Yunus Emre’dir. Cumhuriyet Dönemi’nde Sabahattin Eyüboğlu bu akım doğrultusunda eserler vermiştir. / İnsan sevgisi anlamına gelmektedir ve insan temellidir.” – Yukarıda özellikleri verilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

#6 “İlk realist roman: …. / İlk psikolojik roman denemesi: …. / İlk köy romanı: …. / İlk psikolojik roman: ….” – Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi eser isimleri gelmelidir?

#7 Yusuf Has Hacip tarafından Türkçe yazılan ilk kitap, ilk siyasetname, mesnevi tarzında yazılmış ilk eser ilk didaktik şiir örneğimiz, aruzla yazılan ilk eser özelliklerine sahip olan eser aşağıdakilerden hangisidir?

#8 Teodor Kasap’ın çıkardığı, Türk Edebiyatı’nın ilk mizah dergisinin adı nedir?

#9 “I. Edebiyatımızdaki ilk pastoral şiir örneği olan “Sahra”nın sahibidir. / II. Hece ve aruzla yazılan ilk manzum tiyatro eserlerini meydana getirmiştir. / III. Noktalama işaretlerini ilk kez kullanan, ilk Türk gazetecidir.” – A. Hamit Tarhan ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

#10 Hece ölçüsünü kullanarak yazdığı “Şermin” adlı bir şiir kitabı vardır. / Servet-i Funun’dan sonra herhangi bir topluluğa katılmamıştır. / Parnasizmden etkilenmiştir.” – Yukarıda özellikleri verilen Servet-i Funun sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

#11 “Behlül’ü sevmiyordu, hayır, bundan emindi; çapkın bir çocuktan başka bir şey olmayan bu adam hakkında aşka benzer hiçbir şey duymamış idi.” – Yukarıda eserinden bir parça verilen sanatçı ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?

#12 Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Edebiyat-ı Cedide anlayışı çerçevesinde eser veren sanatçılardan biri değildir?

#13 “1-Şık / 2-Mürebbiye / 3-İffet / 4-Şıpsevdi ” – Yukarıda bazı eserleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

#14 Aşağıdakilerden hangisi ilk psikolojik romanımız “EYLÜL”ün yazarı olan sanatçının diğer eserlerinden biri değildir?

#15 “I. Ahmet Hikmet Müftüoğlu – Haristan ve Gülistan / II. Cenap Şahabbettin – Firak-ı Irak / III. Hüseyin Cahit Yalçın – Hayat-ı Muhayyel / IV. Hüseyin Rahmi Gürpınar – Hayal İçinde / V. Tevfik Fikret – Haluk’un Defteri” – Yukarıda verilen yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri yanlıştır?

#16 Fecr-i Ati topluluğu dağıldıktan sonra da aynı edebiyat anlayışı çerçevesinde eser vermeye devam eden sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

#17 “Edebiyatımızda bildiri yayımlayan ilk topluluktur. / Türk edebiyatına herhangi bir yenilik getiremeden dağılmışlardır. / “Sanat şahsi ve muhteremdir” görüşünü savunmuşlardır.” – Yukarıda özellikleri verilen edebiyat topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

#18 “a. Şiir: Göl Saatleri / b. Sohbet: Gurabahane-i Laklakan / c. Fıkra: Piyale / d. Gezi yazısı: Frankfurt Seyahatnamesi Yukarıda Ahmet Haşim’in bazı eserlerinin adları ve türleri verilmiştir.” – Buna göre, eser – tür eşleştirmelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

#19 Namık Kemal’in aşağıda verilen eserlerinden hangisi farklı bir türdedir?

#20 Aşağıdakilerden hangisi XVI. yüzyıl Divan şairlerinden biri değildir?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir